Pretražite novosti:

Od 6. - 10. ožujka 2023. godine na MEFST-u održana je ITSHEC radionica za nastavnike

Od 6. - 10. ožujka 2023. godine na MEFST-u održana je ITSHEC radionica za nastavnike
[“Capacity building on teaching-learning strategies to support students’ transversal skills development” ITSHEC radionica - 6.-10. ožujka 2023.]

Prošli tjedan, prijateljska i aktivna atmosfera vladala je na petodnevnoj radionici za nastavnike "Capacity building on teaching-learning strategies to support students’ transversal skills development " u sklopu Erasmus + ITSHEC projekta – "Integration of Transversal Skills into Health and Social care, Higher Education and the Curriculum."

Dvadeset nastavnika s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta Pompeu Fabra, Fakulteta za sestrinstvo ESIMar u Barceloni, Španjolska, i Sveučilišta Metropolia u Finskoj sudjelovalo je u jednotjednoj radionici s ciljem učenja novih strategija učenja i poučavanja, poput učenja zasnovano na problemu, igranja uloga, gamifikacije, kinomedukacije i planirali su kako predstavljenje aktivnosti uključiti u svoje kolegije. Immersium studio iz Barcelone omogućio je sudionicima da imerzivno dožive scenarije dizajnirane posebno za ITSHEC projekt i učenje transverzalnih vještina pomoću VR naočala.

Različiti dionici sudjelovali su u diseminaciji rezultata projekta predstavljenih na događanju ITSHEC Multiplier Conference event "Strategies to develop students' and professionals' transversal skills." Izv. prof. Sandra Kostić, koordinatorica projekta za UNIST i prof. Katarina Vukojević su otvorile događaj i pozdravile sudionike koji su imali priliku saznati više o samom projektu od prof. Nathalie Rose, koordinatorice projekta s UPF-a te o Izradi pedagoškog okvira, metodološkog vodiča i aktivnosti od prof. Eije Raatikainen i prof. Katriine Rantala-Nenonen sa Sveučilišta Metropolia, Finska. Tomislav Viđak, student medicine koji je pohađao dvije radionice ITSHEC projekta, Ljetnu školu u Barceloni i Finskoj, podijelio je svoje iskustvo prezentacijom „What we did and what we learned – from students' perspective“. Nakon rasprave, zainteresirani su sudjelovali u demonstraciji aktivnosti – Virtualna stvarnost (VR).

Za više informacija o projektu ITSHEC pogledajte: https://mefst.unist.hr/.../erasmus.../itshec-projekt/11820

@Sveučilište u Splitu @Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[“Capacity building on teaching-learning strategies to support students’ transversal skills development” ITSHEC Workshop - March 6th-10th, 2023]

Last week, a friendly and active atmosphere prevailed at the 5-day Training Activity for the teachers, "Capacity building on teaching-learning strategies to support students' transversal skills development" within the Erasmus + ITSHEC project – "Integration of Transversal Skills into Health and Social care, Higher Education and the Curriculum."

Twenty teachers from the University of Split School of Medicine, Pompeu Fabra University, ESIMar Nursing School in Barcelona, Spain, and Metropolia University in Finland participated in a week-long workshop aiming to learn the new teaching-learning strategies, including problem-based learning, role-play, gamification, cinemeducation and planned on incorporating the newly presented activities in their classes. Immersium studio from Barcelona allowed the participants to immersively experience scenarios designed specifically for the ITSHEC project and the education of transversal skills using VR glasses.

Various stakeholders participated in disseminating the project results presented at the ITSHEC Multiplier Conference event "Strategies to develop students' and professionals' transversal skills." Associate prof. Sandra Kostić, UNIST coordinator and prof. Katarina Vukojević opened the event and greeted the stakeholders who had the opportunity to learn more about the project from prof. Nathalia Rosa, project coordinator from UPF and Creating the Framework, Methodological Guide, and Toolkit by prof. Eija Raatikainen and prof. Katriina Rantala-Nenonen from Metropolia University, Finland. Medical student Tomislav Viđak who participated in 2 project workshops at Summer School in Barcelona and Finland, shared his experience with a presentation "What we did and what we learned – from students' perspective”. After the Round table discussion, the interested parties participated in a Demonstration session of activities – Virtual reality.

For more information on the ITSHEC project, see: https://mefst.unist.hr/.../erasmus.../itshec-projekt/11820

@University of Split Sveučilište u Splitu @University of Split, School of Medicine

 

Slika 1_1920.jpg
Slika2 1_1920.JPG
Slika 3_1920.jpeg
Slika 4_1920.JPG
Slika 6 (1)_1920.JPG
Slika 6 (2)_1920.JPG
Slika 7_1920.JPG
Slika 8_1920.JPG
Slika9_1920.JPG
Ispiši stranicu