Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse na Medicinskom fakultetu u Splitu


Naziv projekta: Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse na Medicinskom fakultetu u Splitu

Program i kodni broj projekta: Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, UP.03.1.1.04.0070

Kratak opis projekta: Iako je Klinička praksa obvezan dio studijskih programa Medicine i Dentalne medicine MEFST-a te predstavlja neophodno i obvezno iskustvo u cilju razvoja i stjecanja svih potrebnih znanja i vještina za kvalitetno odrađivanje liječničke skrbi, kvaliteta trenutačnog programa kliničke prakse navedenih studijskih programa nije na zadovoljavajućoj razini. S obzirom na sve veći interes studenata za studij Medicine, te sve manji broj studenata koji obavlja stručnu praksu na dentalnoj medicini, nužno je unaprijediti kvalitetu stručne prakse na MEFST-u, kao i prostore u kojima se ona obavlja. Unaprijeđeni model stručne prakse na studiju Medicina uključuje rad studenta s pacijentom uz nadzor specijalista/specijalizanta, a s obzirom na rast potrebe za edukacijom iz područja reanimatologije i nedostatnost trenutačnog prostora, unaprijedit će se i postojeći simulacijski kabinet - Kabinet kliničkih vještina. Kako bi se poboljšala kvaliteta kliničkog dijela stručne prakse te omogućilo studentima da postanu samostalniji i sigurniji u svoj rad, za studij Dentalne medicine izradit će se ishodi učenja i postupci za vrednovanje stečenih ishoda učenja, a stručna praksa od ranijih će se godina studija odrađivati na fantomima. Kako bi se riješio problem neodgovarajućeg prostora i opreme, na studiju Dentalne medicine predviđeno je opremanje Poliklinike Academicus (dentalna poliklinika MEFST-a).

Ciljevi projekta: Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu stručne prakse i ojačati kompetencije osoblja za razvoj modela učenja kroz rad te omogućiti stjecanje radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse na Medicinskom fakultetu u Splitu. (PDF)

Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 3.954.244,63
Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 3.361.107, 94 HRK (85 %)
Razdoblje provedbe projekta: 9.3.2020. – 9.3.2023. (36 mjeseci)

Nositelj projekta: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
Projektni partneri: Klinički bolnički centar Split

Promotivni materijali:


Kontakt osobe za više informacija:

  • prof. dr. sc. Ante Tonkić - voditelj projekta

Kontakt: ante.tonkic@mefst.hr

  • Anita Režić, mag. oec – projektna administratorica

Kontakt: anita.rezic@mefst.hr

Dokumenti:


Web stranice:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr/operativni-program/

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta.

Ispiši stranicu