Primjena HKO-a u unaprjeđenju studijskih programa u području farmacije i medicinske biokemije (PharmMedQ)Naziv projekta:
Primjena HKO-a u unaprjeđenju studijskih programa u području farmacije i medicinske biokemije (PharmMedQ)

Nositelj projekta: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Projektni partneri: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Institut za razvoj obrazovanja

Kratak sadržaj projekta: Na području RH ne postoje sustavno prikupljeni podaci o ključnim poslovima i kompetencijama u području farmacije i medicinske biokemije. Osnova za učinkovitu i kvalitetnu reviziju studijskih programa , sukladno realnim potrebama poslodavaca, je suradnja svih relevantnih dionika. Stoga će se u ovom projektu primijeniti hrvatski kompetencijski okvir kao instrument povezivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada i usklađivanja ishoda učenja sa suvremenim potrebnim kompetencijama.

Ciljevi projekta: Primjenom HKO-a u projektu PharmMedQ unaprijedit će se sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studijski programi farmacije i medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te Medicinskom fakultetu i Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Očekivani rezultati: Temeljem ankete među poslodavcima izradit će se prijedlozi 3 standarda zanimanja (ljekarnik, industrijski farmaceut i medicinski biokemičar) i 2 standarda kvalifikacija (magistar farmacije i magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine) te uskladiti potrebe tržišta rada, suvremene kompetencije i ishodi učenja studijskih programa. Kroz aktivnosti projekta unaprijedit će se nastavna djelatnost i visoka učilišta u cjelini te promovirati kultura kvalitete.

Ukupna vrijednost projekta: 3.994.038,32 HRK
Financiranje projekta: Europski socijalni fond
Razdoblje provedbe projekta: 22.03.2019. – 21.3.2022.
  Ispiši stranicu