MEDICINSKA +Projekt "Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnost u sektoru zdravstva "

Projek MEDICINSKA+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva pridonosi se modernizaciji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenog potrebama gospodarstva uz poticanje inkluzivnosti. Prijavitelj i partnerske institucije kroz projektne aktivnosti (edukacije, obrazovanje, nabava opreme, promocija zdravih životnih navika) obuhvaćaju odgojno-obrazovne radnike, učenike te odrasle polaznike u ustanovama za strukovno obrazovanje. 

Naziv prijavitelja: Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar 
Partner br 4: 4. Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu
Ukupno financiranje: 43.594.896,11 kn

Početni datum provedbe 01-2020
Trajanje provedbe aktivnosti (mjeseci) 48
Zaključni datum provedbe aktivnosti 12-2023  Ispiši stranicu