Mija Marinković

Dr. sc. Mija Marinković    Dr. sc. Mija Marinković, je poslijedoktorand na istraživačkom projektu izv. prof. dr. sc. Ivane Novak Nakir "Regulacija mitofagije posredovane receptorom u stanicama eritroidne loze, MitoReg". Prethodno je bila doktorski student na Uspostavnom istraživačkom projektu izv. prof. dr. sc. Ivane Novak Nakir na Katedri za imunologiju i medicinsku genetiku. Magistrirala je Molekularnu biologiju 2013. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Svoj magistarski rad izradila na Medicinskom fakultetu u Splitu pod naslovom ”Uloga dimerizacije mitohondrijskog proteina Nix u aktivaciji mitofagije” pod mentorstvom Ivane Novak Nakir. Svoju doktorsku disertaciju obranila je u lipnju 2020. godine. 
     Mija proučava mehanizam kojim stanice uklanjaju štetne ili nepotrebne organele, autofagiju, s posebnim naglaskom na mitohondrije. U svome istraživanju nastoji odgonetnuti na koji način su regulirani receptori mitofagije te koji je njihov utjecaj na zdravlje stanica i organizma. 

Mija Marinković, dr.sc, obranila je svoju doktorsku disertaciju 30. lipnja 2020. 

  Ispiši stranicu