Medicina

Voditelj nastave na studiju:
prof. dr. sc. Mladen Boban

Predmeti koji Katedra organizira na studiju medicine:

1. Farmakologija

1. Cilj i kompetencije
Nakon položenog ispita student posjeduje znanja iz općih načela djelovanja lijekova (farmakodinamike)
i sudbine lijeka u organizmu (farmakokinetike), znanja o mehanizmu djelovanja, terapijskim i štetnim učincima,
načinu primjene, indikacijama i kontraindikacijama pojedinih skupina lijekova,
te znanja o farmakološkim osobinama lijekova koji su ilustrativni primjer za pojedinu farmakoterapijsku skupinu.
Student je također osposobljen za ispravno pisanje recepata za različite oblike lijekova
i korištenje kvalitetnih izvora farmakološke literature.

2. Udžbenici
Obvezna literatura:
NOVI UDŽBENIK: Katzung BG. (urednik) "Temeljna i klinička farmakologija", hrvatski prijevod 14. izdanja, Zagreb, Medicinska naklada, 2020. - web stranica Medicinske naklade ; ​​(Basic and Clinical Pharmacology. 14th edition. New York: McGraw-Hill Education; 2018.) 

Dodatna literatura:
Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review.12th edition. New York: McGraw-Hill Education; 2019.
Bradamante V; Klarica M; Šalković-Petrišić M, urednici. "Farmakološki priručnik". Zagreb, Medicinska naklada, 2008.
Modun D, Bach-Rojecky L, urednici. "Priručnik o virtualnom pokusima iz farmakologije", Split, Medicinski fakultet, 2013.

3. Nastavni plan - 2021/2022

4. Katalog znanja - 2021/2022
Napomena: posljednja verzija kataloga objavljena je 25.3.2021. i ažurirana je u skladu s hrvatskim prijevodom 14. verzije udžbenika "Temeljna i klinička farmakologija". 

5. Izvedbeni raspored - 2021/2022
Napomena: trenutna verzija rasporeda učitana je 29.4.2022. i sadržava promjene označene crvenom bojom. 

6. Popis studenata - 2021/2022
Seminarske grupe - 2021/2022
Vježbovne grupe - 2021/2022


7. Ispit
Uvjeti za pristup ispitu iz farmakologije obuhvaćaju uredno pohađanje nastave i položen ispit iz farmakografije. Konačna ocjena rezultat je pismenog ispita i usmenog ispita. Uspješno polaganje pismenog ispita preduvjet je za izlazak na usmeni ispit. Položen pismeni test vrijedi tijekom tekuće akademske godine.
 
Pismeni ispit sastoji se od 110 pitanja koja pokrivaju sva područja farmakologije obrađena tijekom nastavnog procesa. Sva pitanja su pitanja višestrukog izbora i podijeljena su u tri velike skupine:
- samo jedan točan odgovor od 5 izbora;
- jedan ili više točnih odgovora od četiri numerirana izbora;
- prepoznavanje dviju izjava kao točnih ili netočnih. U slučaju da se obje izjave smatraju točnima, treba dodatno odrediti objašnjava li druga izjava prvu izjavu ili druga izjava nije izravno povezana s prvom izjavom.
 
Studenti imaju 120 minuta za rješavanje pismenog ispita. Minimalno 60 točnih odgovora potrebno je za mogući izlazak na usmeni ispit.
Ocjene pismenog ispita u skladu su sa sljedećim:
60-71 dovoljan (2)
72-83 dobar (3)
84-95 vrlo dobar (4)
96-110 izvrstan (5)
 
Pitanja za usmeni ispit - 2021/2022

8. Komunikacija sa studentima
marko.grahovac@mefst.hr
diana.juric@mefst.hr  
marin.mornar@mefst.hr

Ispitni rokovi:
I. 25.5.2022.
II. 28.7.2022.
III. 5.9.2022.
IV. 19.9.2022.


 

2. Racionalno propisivanje lijekova

Nositelj predmeta:
izv. prof. dr.sc. Ivana Mudnić

 

1. Cilj i kompetencije:
Nakon položenog ispita student posjeduje praktična znanja o indikacijama, kontraindikacijama i smjernicama za racionalnu primjenu lijekova te znanja o načelima farmakodinamike i farmakokinetike lijekova primijenjenih u posebnih skupina bolesnika. Student posjeduje praktična znanja o neželjenim učincima i interakcijama lijekova te je osposobljen za prepoznavanje nepotrebne primjene lijekova. Student je također osposobljen za ispravno računanje doza i pisanje recepata za različite oblike lijekova i korištenje kvalitetnih izvora farmakološke literature.

2. Očekivani ishodi učenja:
ZNANJE
1. Opisati i objasniti opća načela djelovanja lijeka (farmakodinamika) i sudbine lijeka u organizmu (farmakokinetika) u posebnih skupina bolesnika.
2. Nabrojiti i objasniti najvažnije smjernice za pojedine farmakoterapijske skupine u racionalnoj primjeni lijekova.
3. Navesti i objasniti nuspojave lijekova koji su ilustrativni primjer farmakoterapijskih skupina i podskupina.
4. Dati primjere važnijih interakcija lijekova te ih povezati s farmakokinetskim i farmakodinamskim osobinama lijeka.
5. Opisati klinički najznačajnija trovanja lijekovima i liječenje otrovanih bolesnika

 
VJEŠTINE
1. Ispravno izračunati doze u racionalnom režimu primjene lijekova.
2. Propisati recept za gotove, magistralne i galenske pripravke primjenom koncepta e-recept.
3. Koristiti relevantne domaće i međunarodne baze lijekova.
4. Razviti vještine i stavove potrebne za prepoznavanje i izbjegavanje nepotrebne primjene lijekova.
 

3. Nastavni plan: 2021/2022

4. Popis literature: 2021/2022

5. Izvedbeni raspored: 2021/2022

6. Ispit:

Uvjet za pristup ispitu iz Racionalnog propisivanja lijekova je uredno pohađanje nastave. Ispit je organiziran kao kviz koji uključuje primjere iz kliničke prakse s prepoznavanjem situacije i prijedlogom rješenja racionalne farmakoterapije.

7. Popis studenata po vježbovnim skupinama (V1 i V2): 2021/2022

8. Nastavnici: 2021/2022


 

Ispiši stranicu