Dentalna medicina

Voditelj nastave na studiju:
prof. dr. sc. Mladen Boban

Popis predmeta koje organizira katedra na studiju dentalne medicine:

Farmakologija


1. Cilj i kompetencije
Nakon položenog ispita student posjeduje znanja iz općih principa djelovanja lijekova (farmakodinamike) i sudbine lijeka u organizmu (farmakokinetike), znanja o mehanizmu djelovanja, terapijskim i štetnim učincima, načinu primjene, indikacijama i kontraindikacijama pojedinih skupina lijekova koji se koriste u stomatološkoj praksi te znanja o farmakološkim osobinama lijekova koji su ilustrativni primjer za pojedinu farmakoterapijsku skupinu. Student je također osposobljen za pravilno postupanje i izbor lijekova pri hitnim stanjima tijekom stomatološkog zahvata, za kritičku procjenu potencijalnih interakcija između lijekova koje bolesnik koristi i lijekova koje propisuje ili primjenjuje stomatolog te ispravno pisanje recepata za različite oblike lijekova i korištenje kvalitetnih izvora farmakološke literature.

2. Udžbenici
Obvezna literatura:
Ileana Linčir i suradnice. Farmakologija za stomatologe. 3. izdanje Medicinska naklada, Zagreb, 2011.
V. Bradamante, M. Klarica, M. Šalković – Petrišić, (ur): Farmakološki priručnik. Medicinska naklada, Zagreb, 2008.
Pisani sažeci predavanja

Dopunska literatura:
Bertram GB. (urednik): Temeljna i klinička farmakologija, Prijevod 14. izdanja na hrvatski jezik, Medicinska naklada, Zagreb, 2020. - web stranica Medicinske naklade
H.P. Rang, M.M. Dale, J.M. Ritter, P.K. Moore: Farmakologija. Golden marketing - Tehnička knjiga Zagreb 2006.

Lijekovi koji djeluju na bolesti srca i krvnih žila
Lijekovi za liječenje bolesti probavnog sustava
Lijekovi za liječenje bolesti dišnog sustava


3. Nastavni plan - 2021/2022

4. Preliminarni izvedbeni raspored - 2021/2022
Napomena:
trenutna verzija rasporeda učitana je 13.6.2022. i sve promjene navedene su u crvenom.

5. Popis lijekova - 2021/2022

6. Pitanja za usmeni ispit - 2021/2022 

7. Popis studenata - 2021/2022
Seminarska grupa - 2021/2022

Vježbovne grupe - 2021/2022
Napomena: nova verzija seminarske i nove verzije vježbovnih skupina učitane su 13.6.2022.

8. Ispit
Uvjeti za pristup ispitu iz farmakologije obuhvaćaju uredno pohađanje nastave i položen ispit iz farmakografije. Konačna ocjena rezultat je pismenog ispita i usmenog ispita. Uspješno polaganje pismenog ispita preduvjet je za izlazak na usmeni ispit. Položen pismeni test vrijedi tijekom tekuće akademske godine.
 
Pismeni ispit sastoji se od 90 pitanja koja pokrivaju sva područja farmakologije obrađena tijekom nastavnog procesa. Sva pitanja su pitanja višestrukog izbora i podijeljena su u tri velike skupine:
- samo jedan točan odgovor od 5 izbora;
- jedan ili više točnih odgovora od četiri numerirana izbora;
- prepoznavanje dviju izjava kao točnih ili netočnih. U slučaju da se obje izjave smatraju točnima, treba dodatno odrediti objašnjava li druga izjava prvu izjavu ili druga izjava nije izravno povezana s prvom izjavom.

Studenti imaju 100 minuta za rješavanje pismenog ispita. Minimalno 50 točnih odgovora potrebno je za mogući izlazak na usmeni ispit.
Ocjene pismenog ispita u skladu su sa sljedećim:
50-59 dovoljan (2)
60-69 dobar (3)
70-79 vrlo dobar (4)
80-90 izvrstan (5)

9. Ispitni rokovi:
I. 28.6.2022.
II. 22.7.2022.
III. 29.8.2022.
IV. 12.9.2022.


10. Komunikacija sa studentima
marko.grahovac@mefst.hr
diana.juric@mefst.hr
marin.mornar@mefst.hr  Ispiši stranicu