Nastavnici

Nastavno osoblje Katedre za dermatovenerologiju:

Prof. prim. dr sc. Neira Puizina-Ivić
Doc. dr sc. Lucija Vanjaka Rogošić
Doc. dr sc. Deny Anđelinović
Doc. dr sc. Antoanela Čarija
Doc. dr sc. Tonči Stipić
Dr sc. Lina Mirić Kovačević, poslijedoktorandica
Dr Dubravka Vuković, asistentica

Vanjski suradnici:
Dr Ranka Ivanišević
Dr Iva Bojčić,
Dr Ana Sanader Vučemilović
Dr Ana Bubić
Dr Irena Kovačević

Životopisi Ispiši stranicu