Dermatovenerologija

Katedra za dermatovenerologiju djeluje u sklopu Klinike za kožne i spolne bolesti KBC Split i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Šoltanska 1, Split.

Nastavnici Katedre za dermatovenerologiju sudjeluju u nastavi dodipomskih kolegija za studij medicine (80 sati), medicine na engleskom jeziku (80 sati), dentalne medicine (30 sati), farmacije, sestrinstva (26 sati), primaljstva (20 sati) te fizikalne terapije (30 sati). Katedra je od akademske godine 2009/10. utemeljila izborni predmet Medicinska kozmetologija (24 sata). Pored toga, nastavnici sudjeluju u radu izborne nastave doktorskog studija Biologija novotvorina te  Klinička medicina utemeljena na dokazima - klinička epidemiologija., te na poslijediplomskim stručnim studijima (pedijatrija, dermatovenerologija).

Nastava se sastoji od predavanja, seminara i vježbi. Uvjet za usmeni dio ispita je položen pismeni dio te uredno pohađanje nastave.

Cilj Katedre je obrazovanje medicinskih kadrova na spomenutim studijima te znanstveno istraživački rad na polju dermatološke onkologije, upalnih bolesti kože te autoimunskih bolesti. Također organiziramo tečajeva trajne izobrazbe za liječnike obiteljske medicine i te specijaliziranih tečajeva za dermatovenerologe.

Popis studija na kojima katedra drži nastavu:

- Medicina
- Medicina na engleskom jeziku
- Farmacija
- Sveučilišni odjel zdravstvenih studija (smjerovi sestrinstva, primaljstva i fizikalne terapije)

Nastavnici

Nastava se održava u prostorijama Klinike za dermatovenerologiju te poliklinike, KBC Split tijekom oba semestra.

Studij Medicina i Medicina na engleskom jeziku obuhvaća:
30 sati predavanja
15 sati seminara
35 sati vježbi

Obavezna literatura za studije na hrvatskom i engleskom:
1. Weller R, Hunter H, Mann M. Puizina-Ivić Neira (ur.) i suradnici. Klinička dermatologija, Placebo; 1. izdanje: 2022.
2. Weller R, Hunter H, Mann M. Clinical dermatology, Wiley Blackwell, 5th. ed: 2015.

Provjera znanja:
1. Pismeni ispit iz propedeutike posljednji dan nastave
2. Usmeni ispit po ispitnim pitanjima. Uvjet: položen pismeni ispit i dokaz urednog pohađanja nastave

Studij Dentalna medicina obuhvaća:
12 sati predavanja
10 sati seminara
8 sati vježbi

Obavezna literatura:
1.   Odabrana poglavlja iz: Weller R, Hunter H, Mann M. Puizina-Ivić Neira (ur.) i suradnici. Klinička dermatologija, Placebo; 1. izdanje: 2022.

Provjera znanja:
1. Pismeni ispit
2. Usmeni ispit u slučaju ispravke ocjene pismenog testa

Nastava na stručnom studiju sestrinstva obuhvaća:
18 sati predavanja
8 sati seminara
20 sati vježbi

Smjer primaljstva obuhvaća
15 sati predavanja
5 sati seminara
25 sati vježbi
 
Smjer fizikalna medicina obuhvaća:
20 sati predavanja
10 sati seminara

Obavezna literatura:
1.   Odabrana poglavlja iz: Weller R, Hunter H, Mann M. Puizina-Ivić Neira (ur.) i suradnici. Klinička dermatologija, Placebo; 1. izdanje: 2022.

Provjera znanja:
1. Pismeni ispit
2. Usmeni ispit u slučaju ispravke ocjene pismenog testa

Izborni predmet Medicinska kozmetologija sastoji se od:
8 sati predavanja
8 sati seminara
8 sati vježbi

Provjera znanja:
1. Pismeni ispit  Ispiši stranicu