Medicina

Nastava se održava u prostorijama Klinike za dermatovenerologiju te u prostorijama dermatovenerološke poliklinike, KBC Split. Nastava se održava tijekom zimskog semestra. Unutar  2,5 tjedna nastave održava se:
-    20 sati predavanja,
-    20 sati seminara i
-    40 sati  vježbi.

Izborni predmet: Dermatološka kozmetologija
- raspored nastave


Zadana literatura:
1.    Lipozenčić J. i sur. Dermatovenerologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2004.
2.    Dobrić I. i sur. Dermatovenerologija. Zagreb: Grafoplast 2004.

Provjera znanja:
1. Obvezatni kolokvij iz propedeutike
-    usmeno
-    zadnji dan nastave
2. Završni ispit
-    uvjet: položen završni kolokvij i dokaz uredno pohađane nastave u upitniku
-    provjera znanja: usmeno i praktično

Ispitna pitanja:
- Popis ispitnih pitanja iz Dermatovenerologije za studente Medicine
  Ispiši stranicu