Organizacija rada

Datum osnivanja:
Katedra za anatomiju djeluje od otvaranja Medicinskog studija u Splitu 1979. godine.


Plan rada i perspektive razvoja katedre:
U perspektivi rada Katedre za anatomiju jako smo usredotočeni na proces nastave u okviru kojeg provodimo stalno osuvremenjivanje nastavnog plana i programa prebacivanjem težišta sa deskriptivne anatomije na opću, kliničku, radiološku i površinsku anatomiju uz zadržavanje osnovnih principa sustavne i topografske anatomije.

Cilj nam je osuvremenjivanje multimedijalnog pristupa nastavi uz nadogradnju interaktivne web stranice katedre. Na web stranicama studenti će moći pronaći sve servisne informacije u vezi pojedinog kolegija.Uz to, na web stranici se nalaze poveznice na pojedine nastvne cjeline kao pomoć/vodič u pripremama za seminare i vježbe.

Tijekom nastave studenti medicine imaju prilike savladati slijedeće kliničke vještine (seciranje, šivanje kože, davanje intramuskularnih injekcija, kateteriziranje mokraćnog mjehura, laringoskopiju i endotrahealnu intubaciju i pregled dojke)

  Ispiši stranicu