Anatomija

KATEDRA ZA ANATOMIJU
 
Nastavnici i suradnici Katedre za anatomiju Medicinskog fakulteta u Splitu:
S lijeva na desno
stoje: Dr.med. Danica Boban, Dr.med. Marija Jurić, Dr.med. Ivana Šolić, Prof.dr.sc. Katarina Vilović, Izv.prof.dr.sc. Natalija Filipović, Dr.sc. Benjamin Benzon
sjede: Izv.prof.dr.sc. Irena Pintarić, Prof.dr.sc. Ana Marušić, Prof.dr.sc. Ivica Grković, Prof.dr.sc. Katarina Vukojević


 


- ORGANIZACIJA NASTAVNIOG PROCESA NA KATEDRI ZA ANATOMIJU  

- NASTAVNICI I SURADNICI (informacije o djelatnicima Katedre za anatomiju)  

- OBAVIJESTI U SVEZI NASTAVE MOŽETE VIDJETI OTVARANJEM NAVEDENIH POVEZNICA:     

  MEDICINA (turnus za ak. god. 2021/22. i 1. ispitni rok su završeni, rezultati su objavljeni)

  DENTALNA MEDICINA (turnus za ak. god. 2021/22. započinje u ponedjeljak, 21. ožujka 2022. godine)

  FARMACIJA (turnus za ak. god. 2021/22. i 1. ispitni rok su završeni, rezultati su objavljeni)

  SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA-REDOVITI STUDIJI (turnus za ak. god. 2021/22. i 1. ispitni rok su završeni, rezultati su objavljeni)

  SVEUČILIŠNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE-IZVANREDNI STUDIJ SESTRINSTVA (turnus za ak. god. 2021/22. i 1. ispitni rok su završeni, rezultati su objavljeni)
 

Ispiši stranicu