Kadrovi - Zakoni i pravilnici


 ZAKONI I PRAVILNICI

Pravilnik o uvjetima za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta u Splitu (31. 5. 2019.) (pdf)
Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora (link na Narodne novine)
Obavijest o promjeni Pravilnika (pdf)
- ZAKON O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA (NN 28/2017.)
- PRAVILNIK O ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA, POLJIMA I GRANAMA (2009)
- REKTORSKI ZBOR (8.12.2017.)
- ODLUKA USTAVNOG SUDA (Odluka o radovima s više od 10 autora) (20/06/07)


- REKTORSKI ZBOR - ODLUKE O NUŽNIM UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI
          - U POSTUPKU IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA
          - U POSTUPKU IZBORA U NASTAVNA ZVANJA
          - O OBLIKU I NAČINU PROVEDBE NASTUPNOG PREDAVANJA
- PRAVILNIK O USTROJU I NAČINU RADA PODRUČNIH VIJEĆA I MATIČNIH ODBORA
- PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA U ZVANJA (MF Split, 06.02.2014.)
- POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA ZA KADROVE (MF Split) Ispiši stranicu