Kadrovi - Dokumenti za prijavu


ZNANSTVENO NASTAVNA I SURADNIČKA ZVANJA
STARI PRAVILNIK NOVI PRAVILNIK  
Docent  Prvi izbor [doc] (Doc.)  
  Reizbor [doc] (Reizbor_Doc.)
Izvanredni profesor Prvi izbor [doc] a) (Izv. prof.)
b) (Izv. prof.)
 
  Reizbor [doc] (Reizbor Izv. prof.)
Redoviti profesor Prvi izbor [doc] a) (Red. prof.)
b) (Red. prof.)
 
  Reizbor [doc] (Reizbor red. prof.)
Redoviti profesor u trajnom zvanju Izbor [doc] a) (Red. prof. T)
b) (Red. prof. T)
 
Asistent i Poslijedoktorant Izbor     --- (Suradnik)  

Napomena: Kandidati kojima je prethodni izbor proveden prema uvjetima starog Pravilnika, trebaju odabrati prijavne obrasce navedene pod b) za odgovarajuće znanstveno-nastavno zvanje.

ZNANSTVENA ZVANJA
  STARI PRAVILNIK NOVI PRAVILNIK
Prijavni obrazac za sva znanstvena zvanja [doc] [doc]


 OSTALI OBRASCI
 
Obrazac za samoevaluaciju [doc]
Obrazac za životopis                  [doc]
Popis radova za Matični odbor [doc]
   


PRIMJERI
Sažetak izvješća za izbor u ZN zvanje [doc]
Sažetak izvješća za izbor u znanstveno zvanje [doc]
Ispiši stranicu