Kadrovi - Dokumenti za evaluaciju

DOKUMENTI ZA EVALUACIJU PRISTUPNIKA
(Dokumenti za članove Povjerenstva)

ZNANSTVENO NASTAVNA ZVANJA I SURADNIČKA ZVANJA

  STARI PRAVILNIK
NOVI
PRAVILNIK
 Docent  Prvi izbor [doc] [doc]
  Reizbor [doc] [doc]
Izvanredni profesor Prvi izbor [izv. prof.] a) [izv. prof.]
b) [izv. prof.]
  Reizbor [izv. prof.] [izv. prof.]
Redoviti profesor Prvi izbor [red. prof.] a) [red. prof.]
b) [red. prof.]
  Reizbor [red. prof.] [red. prof.]
Redoviti profesor u trajnom zvanju   [red. prof. T] a) [red. prof. T]
b) [red. prof. T]
Asistent i Poslijedoktorand   [doc] [doc]

Napomena: Za kandidate kojima je prethodni izbor proveden prema uvjetima starog Pravilnika, treba odabrati evaluacijske obrasce navedene pod b) za odgovarajuće znanstveno-nastavno zvanje.

ZNANSTVENA ZVANJA  
 
STARI
PRAVILNIK
NOVI
PRAVILNIK
Jedinstveni obrazac za sva zvanja [doc] [doc]


  Ispiši stranicu