Laboratorij za temeljnu neuroznanost

Laboratorij za temeljnu neuroznanost

Voditeljica: Prof. dr. sc. Maja Valić

Projekti:

Prof. dr. sc. Zoran Đogaš voditelj projekata:
1)    „Neurotransmiteri u kontroli disanja“ (broj 0216003; 2002-2006)
2)    „Neurotransmiteri u budnosti i spavanju“ (broj 216-2163166-0513; 2007-2014)
3)    „Translacijsko istraživanje neuroplastičnosti disanja i učinka intermitentne hipoksije u anesteziji i spavanju“ HRZZ (#5935 TIHO2_SLEEP_BREATH, 2014 – 2018)
4)    “Sleep medicine” Joint Delivery of Sleep Medicine Diagnostic and Therapeutic Services in the Cross-Border Area of Southern Croatia and Western Bosnia and Herzegovina - IPA-Interreg projekt (2017-2019)

Prof. dr. sc. Maja Valić voditeljica projekata:
1)    „Središnja regulacija hipotenzije i simpatoinhibicije za vrijeme hemoragije“ (broj 0216015, 2003-2007)
2)    „Središnja regulacija kardiovaskularnog i respiracijskog sustava – uloga serotonina“ (broj 216-2163166-3342, 2008-danas)
3)    „Promjene disanja i simpatičke živčane aktivnosti prilikom ponavljanih hipoksija – uloga serotonina“ (#HRZZ-TE-09/165, 2012 – 2015)

Doktorati:
 
Stipica Safić Ivona, Respiracijska plastičnost izazvana akutnim ponavljanim hiperkapnijama i hipoksijama u štakora – uloga serotoninskih i adrenergičnih receptora, MF Split, 2019.
 
Božena Ivančev, Utjecaj remifentanila na dugoročnu facilitaciju freničkog živca u štakora u modelu akutne ponavljane hipoksije, MF Split, 2014.

Vjera Marinov, Učinak inhalacijske anestezije sevofluranom i izofluranom na dugoročnu facilitaciju freničkog živca u štakora, MF Split, 2014.
 
Ivana Pavlinac Dodig Uloga serotoninskih 5-HT1A receptora u dugoročnoj facilitaciji freničkoga živca izazvanoj akutnim ponavljanim hipoksijama u štakora”, MF Split, 2014.
 
Nenad Karanović, „Hipoksijski vetilacijski odgovor pod djelovanjem halotana, izoflurana i sevoflurana praćen promjenama aktivnosti freničkoga živca štakora“, MF Split, ožujak 2010.

Mladen Carev, „Učinak propofolske anestezije na dugoročnu facilitaciju freničkoga živca – interakcija sa serotoninskim sustavom“, ožujak 2010.

Renata Pecotić, „Uloga GABA-e i serotonina u središnjoj kontroli disanja praćena s pomoću aktivnosti freničkoga živca“, MF Split, 2008.

Maja Valić, „Uloga serotonina u kontroli simpatičke živčane aktivnosti i arterijskog tlaka“, MF Split, 2003.

Izabrani radovi:

1: Stipica Safic I, Pecotic R, Pavlinac Dodig I, Dogas Z, Valic Z, Valic M. Phrenic long-term depression evoked by intermittent hypercapnia is modulated by serotonergic and adrenergic receptors in raphe nuclei. J Neurophysiol. 2018;120:321-9.
2: Stipica I, Pavlinac Dodig I, Pecotic R, Dogas Z, Valic Z, Valic M. Periodicity during hypercapnic and hypoxic stimulus is crucial in distinct aspects of phrenic nerve plasticity. Physiol Res. 2016;65:133-43.
3: Valic M, Pecotic R, Pavlinac Dodig I, Valic Z, Stipica I, Dogas Z. Intermittent hypercapnia-induced phrenic long-term depression is revealed after serotonin receptor blockade with methysergide in anaesthetized rats. Exp Physiol. 2016;101:319-31.
4: Marinov V, Valic M, Pecotic R, Karanovic N, Pavlinac Dodig I, Carev M, et al. Sevoflurane and isoflurane monoanesthesia abolished the phrenic long-term facilitation in rats. Respir Physiol Neurobiol. 2013;189:607-13.
5: Ivancev B, Carev M, Pecotic R, Valic M, Pavlinac Dodig I, Karanovic N, et al. Remifentanil reversibly abolished phrenic long term facilitation in rats subjected to acute intermittent hypoxia. J Physiol Pharmacol. 2013;64:485-92.
6: Pavlinac Dodig I, Pecotic R, Valic M, Dogas Z. Acute intermittent hypoxia induces phrenic long-term facilitation which is modulated by 5-HT1A receptor in the caudal raphe region of the rat. J Sleep Res. 2012;21:195-203.
7: Pecotic R, Dogas Z, Valic Z, Valic M. Blockade of 5-HT(1A) receptors in the phrenic nucleus of the rat attenuated raphe induced activation of the phrenic nerve activity. J Physiol Pharmacol. 2009;60(3):167-72 Ispiši stranicu