Laboratorij za istraživanje ranog razvoja čovjeka

Genski izražaj u ranom razvoju čovjeka
Istraživanja vremenskog i prostornog izražaja genskih proizvoda- bjelančevina, koje su uključene u regulaciju ranog razvoja čovjeka, presudna su za razumijevanje uloge tih gena u normanom razvoju i oblikovanju različitih ljudskih tkiva i organa. Znanje o njihovom normalnom obrascu pojavljivanja, istraženom direktno u ljudskim tkivima, važna su u razotkrivanju mogućih mehanizama nastanka anomalija i bolesti koje se pojavljuju kao posljedica poremećenog razvoja čovjeka. Najvažnije područje našeg interesa je analiza izražaja pro-apoptotskih, anti-apoptotskih i mitotskih razvojnih čimbenika, intermedijarnih filamenata, čimbenika rasta, koštanih morfogenetskih bjelačevina i specifičnih receptora tijekom razvoja ljudske kralježnične moždine, spinalnih ganglija, bubrega, ovarija, gornje i donje čeljusti, zuba, hipofize i oka, primjenom imunohistokemijskih i morfoloških tehnika. Posebna pažnja posvećuje se putovima diferencijacije specifičnih staničnih linija od nezrelih staničnih populacija. Ultrastrukturne osobitosti apoptotskih i mitotskih stanica te njihova raspodjela u tkivima tijekom razvoja, kao i pojava primarne cilije u bubrežnim kanalićima, kralježničkoj mozdini i čeljusti također će se analizirati. Dodatno će se istražiti ultrastrukturna i imunohistokemijska svojstva notokorda, živčanog i mišićnog sustava u kopljači (Amphioxus), kao i notokord embrija Ascidiae. Prepoznavanje gena koji sudjeluju tijekom ranog ljudskog razvoja također ima važnu primjenu u kliničkoj praksi zbog bliskog odnosa razvojne plastičnosti i neoplazme. Stoga će se razvoj tumora i neke anomalije i bolesti koje su posljedica poremećenog prostornog i vremenskog izražaja istraživanih genskih čimbenika, klinički pratiti u ranom djetinjstvu i odrasloj dobi.

Članovi istraživačke grupe:
Prof. dr. sc. Katarina Vukojević dr. med., voditeljica laboratorija i glavni istraživač [CV]
Prof. dr. sc.  Mirna Saraga-Babić dr. med., glavni istraživač [CV]
Prof. dr. sc. Marijan Saraga, dr. med.
Prof. dr. sc. Ivana Bočina, PMF
Prof. dr. sc. Violeta Šoljić dr. med.
izv. prof. dr. sc. Snježana Brakus Mardešić dr. med. [CV]
dr. sc. Anita Racetin
Nela Kelam, doktorand
Marica Maretić, viša laborantica
 
Projekti:

2023 - 2027 Genetska dijagnostika malformacija bubrega i mokraćnog sustava- HRZZ projekt IP-2022-10-8720  - voditeljica projekta prof. dr. sc. Katarina Vukojević

2018 - 2023 Karakterizacija kandidat gena za kongenitalne anomalije bubrega i urotrakta (CAKUT) tijekom razvoja u miša i čovjeka - HRZZ projekt IP-06-2016-2527  - voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Katarina Vukojević

2017 - 2018 Jačanje kapaciteta za razvoj istraživanja i dijagnostike bolesti bubrega - projekt splitsko-dalmatinske županije Ur broj: 2181/1-05/08- 17-0023 - voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Katarina Vukojević

Genski izražaj u ranom razvoju čovjeka MZOŠ projekt No 216-2160528-0507
Biomarkeri normalnog i abnormalnog razvoja i pridružene multifaktorijalne bolesti, Bilateralni Hrvatsko-Slovenski projekt

 
        
 
 
Ispiši stranicu