CAKUT

Naziv projekta:
Karakterizacija kandidat gena za kongenitalne anomalije bubrega i urotrakta tijekom razvoja u miša i čovjeka

Akronim: CAKUT

Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Katarina Vukojević

Trajanje projekta: 01.02.2018 - 31.01.2022
  
Znanstveno područje: Biomedicina i zdravstvo

Znanstveno polje: Temeljne medicinske znanosti

Ustanova: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

Suradnici:
Sandra Kostić, Snježana Mardešić, Fila Raguž, Sandra Zekić Tomaš, Nenad Kunac, Mirna Saraga-Babić, Ivana Restović, Violeta Šoljić, Boris Kablar, Simone Sanna-Cherchi, Merica Glavina Durdov, Marijan Saraga, Joško Petričević, Vlatka Martinović, Anita Muić

Ključne riječi:
kongenitalne anomalije bubrega i urotrakta, genetika, imunohistokemija, imunofluorescencija, knock-out miš

Sažetak:
Kongenitalne anomalije bubrega i mokraćnog sustava (CAKUT) u 40-50% pedijatrijskih bolesnika dovode do krajnjeg stadija zatajenja bubrega. Među kategorijama CAKUTa, kongenitalna opstruktivna uropatija predstavlja zajednički i teški oblik malformacija. Zbog nedostatka temeljnog uvida o njegovoj primarnoj patogenezi, dijagnostičke i terapijske mogućnosti su ograničene. Nedavno smo identificirali dominantne štetne mutacije u DSTYK genu koji kodira dvostruku serin-treonin i tirozin protein-kinazu, kod osoba s malformacijama mokraćnog sustava koristeći sekvenciranje exoma u kombinaciji s funkcionalnim modelom u zebraste ribice (New Engl J Med 2013). Protein kodiran DSTYK genom djeluje kao pozitivan regulator u signalizaciji faktora rasta fibroblasta (FGF), tijekom nefrogeneze. Osim toga, identificirali smo pet novih gena kandidata za CAKUT koji su pokazali ekspresiju u miša i čovjeka tijekom razvoja urinarnog trakta. Među tim genima, DLG1 i KIF12 su vjerojatno susceptibilni geni za razvoj CAKUTa kod ljudi (Kidney Int 2015). Ovdje predlažemo početnu karakterizaciju funkcije novih gena kandidata za CAKUT tijekom embrionalnog razvoja, nefrogeneze i razvoja uretera. Prvo ćemo istraživati profil vremenskog-prostornog izražaja i ko-lokaliziranje kandidat gena za CAKUT u različitim fazama embriogeneze u tkivima normalnih miševa i ljudskog zametka te bubrega i mokraćnog sustava u razvoju i usporediti markere nefrogeneze i razvoja uretera. Zatim ćemo odabrati jedan visoko prioritetni novi kandidat gen te generirati i okarakterizirati miša koji nosi mutaciju u ovom genu od interesa (knockout miš), zatim ćemo identificirati mehanizme kojima mutacije u ovom genu dovode do malformacija urinarnog trakta kod ljudi. Ova studija je osmišljena kako bi se okarakterizirali funkcionalni učinci kandidat gena za CAKUT u razvoju mokraćnih puteva, identificirati disregulacijske putove i na kraju osmisliti nove dijagnostičke alate i terapijske strategije za taj učestali oblik zatajenja bubrega. Ispiši stranicu