Projekti / Projects

Karakterizacija kandidat gena za kongenitalne anomalije bubrega i urotrakta (CAKUT) tijekom razvoja u miša i čovjeka
Voditelj projekta / Lead researcher: Katarina Vukojević
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost - HRZZ / Funded by Croatian Science Foundation
Početak projekta / Project beginning: 2018. 

Jačanje kapaciteta za razvoj istraživanja i dijagnostike bolesti bubrega
​            Voditelj projekta / Lead researcher: Katarina Vukojević
            Izvor financiranja:splitsko-dalmatinska županija / Funded by split-dalmatia county 
            Početak projekta / Project beginning: 2017. 

Genski izražaj u ranom razvoju čovjeka
Voditelj projekta / Lead researcher: Mirna Saraga-Babić
Funded by: Ministry of Science and Education - MZOŠ 
Trajanje projekta / Duration: 2007. - 2012.

Biomerkeri normalnog i abnormalnog razvoja i pridružene multifaktorijalne bolesti
Voditelj projekta / Lead researcher: Mirna Saraga-Babić
Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - MZOŠ / Funded by Ministry of Science and Education  
Trajanje projekta / Duration: 2007. - 2008.

Razvoj i bolesti osovinskih organa u čovjeka
Voditelj projekta / Lead researcher: Mirna Saraga-Babić
Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - MZOŠ / Funded by Ministry of Science and Education RH br.0216002  
Trajanje projekta / Duration: 2001. - 2005.

Razvoj središnjeg živčanig sutstava i kralježnice u čovjeka
Voditelj projekta / Lead researcher: Mirna Saraga-Babić
Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - MZOŠ / Funded by Ministry of Science and Education RH br. 108194  
Trajanje projekta / Duration: 1996. - 2001.
 
Formiranje glave, aksijalnih i urogenitalnih struktura u čovjeka
Voditelj projekta / Lead researcher: Mirna Saraga-Babić
Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - MZOŠ / Funded by Ministry of Science and Education RH br.3-01-069  
Trajanje projekta / Duration: 1991. - 1996.
Ispiši stranicu