Ana Rožić

mag. chem.Ana Rožić je od listopada 2021. godine zaposlena na Katedri za imunologiju i medicinsku genetiku kao doktorandica na HRZZ projektu „Regulacija mitofagije posredovane receptorom u stanicama eritroidne loze", pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ivane Novak Nakir. Preddiplomski studij Kemijskog inženjerstva i diplomski studij Organske kemije i biokemije završila je na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Ana će se baviti istraživanjem mehanizama aktivacije i regulacije mitofagije posredovane receptorom BNIP3L/NIX, posebno u kontekstu diferencijacije i razvoja stanica eritroidne loze u svrhu proučavanja fizioloških promjena koje se događaju u retikulocitima prilikom sazrijevanja. Ispiši stranicu