Foto album - Laboratorij za istraživanje boli


Laboratorij za istraživanje boli / Pain research group    
prof. dr. sc. Damir Sapunar, dr. med. /
Professor Damir Sapunar, MD


izv. prof. dr. sc. Livia Puljak, dr. med. /
Associate Professor Livia Puljak, MD


"Čuvaj se nježne ruke" aka Lab's soft handspovratak na Laboratorij za istraživanje boli
back to Pain Research Group Ispiši stranicu