Stavljanje u funkciju novoizgrađene nastambe za pokusne životinje na Sveučilištu u Splitu


 

"Stavljanje u funkciju novoizgrađene nastambe za pokusne životinje na Sveučilištu u Splitu"

ref.oznaka KK.01.1.1.02.0026

Nositelj projekta:
Sveučilište u Splitu
Partner: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

Pod pokroviteljstvom: Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Europskog fonda za regionalni razvoj.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (OP Konkurentnost i Kohezija).


Kratki opis projekta 
Projektom se nabavlja znanstveno-istraživačka oprema, prilagođava infrastruktura te provodi organizacijska reforma sustava. 
ORGANIZACIJSKA REFORMA

Nastamba za pokusne životinje Sveučilišta u Splitu osnovana je prije 15 godina s ciljem podrške razvoja eksperimentalnih znanosti iz biomedicinskog i prirodoslovnog područja na nivou čitavog Sveučilišta što je predstavljalo jedan od prvih koraka u funkcionalnoj integraciji Sveučilišta. UNESCO uvrštava nastambe za pokusne životinje u temeljnu znanstvenu infrastrukturu svake zemlje, što kazuje da je poticanje razvoja takvih ustrojbenih jedinica od nacionalnog interesa. Uzevši u obzir da Nastamba predstavlja jedinu takvu znanstvenu jedinicu za južni dio Republike Hrvatske kojem gravitiraju istraživači i institucije iz dijela regije (područje izvan RH), razvoj i nesmetano funkcioniranje Nastambe od vitalnog je značaja za razvoj eksperimentalne znanosti na ovom području.

Postojanje nastambe za pokusne životinje po uzoru na najbolje svjetske znanstvene centre dugoročno će dovesti do povećanja potencijala za inovacije što generalno doprinosi gospodarskom rastu i razvoju. Kao ishod povećanog istraživačkog potencijala očekuju se rezultati koji imaju pozitivan odjek u smislu očuvanja ljudskog zdravlja (prognostička, dijagnostička i terapijska komponenta) koji osim društvene vrijednosti imaju i velik ekonomski potencijal kroz razne modele komercijalizacije i iskorištavanja rezultata istraživanja. Sukladno navedenom projekt je u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije, TPP 1 “Zdravlje i kvaliteta života“, PTPP 1 “Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji“, sa Specifičnim strateškim ciljem 1 „Povećanje kapaciteta znanstveno-istraživačkog sektora za provedbu vrhunskih istraživanja koje odgovaraju potrebama gospodarstva“ budući da će organizacijska reforma promovirati suradnju znanosti i gospodarstva.


Cilj projekta

Cilj je putem opremanja i optimalne organizacije prostora Nastambe, u skladu sa strogim higijenskim uvjetima i reguliranom kontrolom kretanja (za što je nužna izvedba minimalnih građevinskih zahvata), ugradnje odgovarajućeg klimatizacijsko-ventilacijskog sustava i centralnog nadzornog upravljačkog sustava, stvoriti uvjete za daljnji rad Nastambe sukladno zakonodavnom okviru RH i EU, uz najviše higijenskozdravstvene standarde i optimizirano upravljanje te na taj način stvoriti pretpostavke za daljnji razvoj i unaprjeđenje znanstveno-istraživačkog rada na ovom području te intenzivniju međunarodnu znanstvenu suradnju kojoj će potpora biti promocija istraživačkih kapaciteta kroz organizacijsku reformu istraživačkih kapaciteta.

CERES - znanstvena oprema 

Nastamba - prijava i pračenje projekata


Investicija uključuje:

  • građevinske radove u svrhu uređenja Nastambe kao potpune funkcionalne cjeline;
  • uvođenje samoventilirajućih kaveza za dodatno pročišćavanje zraka s ciljem osiguranja maksimalne mikrobiološke zaštite životinja, djelatnika i istraživača te kontrole mikrobiološkog statusa u pojedinom kavezu;
  • uvođenje sustava za sterilizacija opreme, hrane i stelje čime će se higijenski nivo znatno poboljšati;
  • uvođenje novog softverskog rješenja za automatsko kontroliranje svih procesa u Nastambi (uključujući kontrolu ulaska i kretanja) s ciljem što učinkovitijeg korištenja postojećih resursa.
Ukupna vrijednost projekta: 19.214.337,50 kn 
Iznos koji sufinancira EU (darovnica): 17.996.047,92 kn 
Razdoblje provedbe projekta: veljača 2019. - studeni 2021.
Voditelj projekta: prof. Janoš Terzić
 
Uvodna konferencia: "UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE ZA TEMELJNA ISTRAŽIVANJA" - 20. studenog 2019., Medicinski fakultet (B102) , program (PDF)  
Završna konferencija projekta (Join the conference via online here): 14. travnja 2021.g. u 11h, program

Radionice u sklopu projekta

Za više informacija o projektu kontaktirajte: Projekt u medijima
Sveučilište u Splitu -> Projekti
 
Javna nabava, procedure
Javna Nabava UNIST -> oglasna ploča


 
Za više informacija o strukturnim fondovima pratite poveznicu www.strukturnifondovi.hr

Ostale poveznice:
      


Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost korisnika.  
Ispiši stranicu