Vijeće doktorske škole

Članovi:

1. prof. dr. sc. Katarina Vukojević
2. prof. dr. sc. Merica Glavina Durdov
3. prof. dr. sc. Željko Dujić
4. izv. prof. dr. sc. Ivana Kolčić
5. prof. dr. sc. Damir Sapunar
6. prof. dr. sc. Livia Puljak
7. prof. dr. sc. Ana Marušić
8. izv. prof. dr. sc. Joško Božić
  
Administrator:

Ines Matutinović, mag. iur. Ispiši stranicu