Upute za prijavu doktorske disertacije

PISANJE PRIJAVE TEME DOKTORATA

Pomoć studentima
Studentima TRIBE studija prilikom prijave teme na raspolaganju stoje:
Kolegij Izrada plana istraživanja
Konzultacije koje drži prof. dr. sc. Matko Marušić
Sve prijave teme čitaju voditelji studija i po potrebi predlažu popravak
Procjena Povjerenstva za doktorate i po potrebi vanjskih recenzenata
Stručno povjerenstvo za procjenu teme disertacije

PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

Prijava teme disertacije piše se prema uputama Povjerenstva za doktorate
Studenti se trebaju pridržavati uputa i ograničenja broja riječi i referenci
Upute za pisanje prijave teme doktorata:
Detaljni naputak o svim dijelovima prijave [pdf]
Naputak o pisanju opisa pretraživanja literature [doc]
Povjerenstvo za doktorate ovaj naputak povremeno mijenja pa je uputno provjeriti u Službi za poslijediplomsku nastavu je li nova verzija nastala baš kad se vi spremate prijaviti temu.

Prijava teme disertacije dostavlja se Službi za poslijediplomsku nastavu:
-u elektroničkom obliku (prijava i svi popratni dokumenti)
-jedan primjerak originalnih potpisanih dokumenata

Nužni popratni dokumenti za prijavu teme disertacije su:
1. Životopis
2. Mišljenje mentora/mentorice (u kojem mentor navodi: ocjenu znanstvene novine predložene disertacije, očekivani znanstveni doprinos, navod gdje će se istraživanje provesti i uloge pristupnika u istraživanju ako istraživački tim ima više suradnika)
3. Suglasnost Etičkog povjerenstva
4. Zamolba Povjerenstvu za doktorate (Molim Povjerenstvo da se prijava prihvati u postupak stjecanja doktorata znanosti. Ispunjavam uvjete time što sam polaznik 1. godine poslijediplomskog studija TRIBE. Naziv teme je XXXX. Predloženi mentor je prof. dr. sc. XXXX. Ispod potpisa studenta navesti popis dokumenata koji se prilažu - životopis, prijava teme disertacije, mišljenje mentora, suglasnost Etičkog povjerenstva i drugi relevatni dokumenti, primjerice upitnici koji će se koristiti u istraživanju)
5. Rad/radovi koji se prilažu uz prijavu teme.
6. Potvrda iz Knjižnice Medicinskog fakulteta u Splitu o čimbeniku odjeka (engl. impact factor) rada/radova koji se prilažu uz prijavu teme. Za izdavanje potvrde poslati mail na knjiznica@mefst.hrIspiši stranicu