Uvod u znanstveni rad

Uvod u znanstveni rad

Voditelj: prof. dr. sc. Ana Marušić
Kontakt: ana.marusic@mefst.hr 
Šifra predmeta: ZOP1
Ukupno sati: 10 (6P+4S)


Teme:
Znanstveni način mišljenja
Vrste znanstvenih istraživanja
Planiranje znanstvenog istraživanja
Identifikacija problema
Postavljanje hipoteze
Kvalitete hipoteze
Prikupljanje podataka
Suočavanje s podacima
Obradba vlastitih podataka
Statistički način mišljenja
Opća pravila za planiranje i izradbu disertacije

Ispit:
Studenti ispitu mogu pristupiti kad se pripreme.
Dogovor za ispit e-poštom s nastavnikom.
Test pitanja za provjeru znanja [pdf] Ispiši stranicu