Pisanje znanstvenog clanka

Pisanje znanstvenog članka

Voditeljica: prof. dr. sc. Livia Puljak
Kontakt: livia.puljak@gmail.com
Šifra predmeta: ZOP3
Ukupno sati: 38 (28P+10S+0V)


Nastavnici:
prof. dr. sc. Livia Puljak
prof. dr. sc. Damir Sapunar

Teme:
Građa znanstvenog članka
EQUATOR smjernice za prikazivanje rezultata
Odabir časopisa za objavljivanje članka
Priprema članka prema uputama za autore
Rad u elektroničkim sustavima časopisa za slanje članaka
Komunikacija s uredništvom časopisa
Postupak nakon prihvaćanja članka
Računalni program EndNote za upravljanje referencijama
Uređivanje slika za slanje u časopis
Vježba: Pisanje znanstvenog članka – Uvod i Metode
Vježba: Pisanje znanstvenog članka – Rezultati i Rasprava
Vježba: Pisanje znanstvenog članka – Referencije i prilozi
Vježba: Rad s računalnim programom EndNote
Vježba: Rad s računalnim programima za obradu slika

Video upute:
Pohrana slika u krivom formatu [wmv]
Resampling - priprema slika za slanje u časopis [wmv]
Pretvaranje bitmape u vektorsku grafiku [wmv]

Literatura:
Skripta Pisanje znanstvenog članka [pdf]
Najčešće greške u pisanju članka [doc]
Naputak za korištenje funkcije Track Changes u Wordu 2007 [pdf]
Naputak za korištenje funkcije Track Changes u Wordu 97-03 [pdf]
Naputak za korištenje programa EndNote [pdf]
EQUATOR Reporting Guidelines

Ispit:
Praktični, uspješno obavljen zadatak na svim vježbama

  Ispiši stranicu