Komunikacijske i prezentacijske vještine

Komunikacijske i prezentacijske vještine

Voditeljica: prof. dr. sc. Livia Puljak
Kontakt: livia.puljak@gmail.com
Šifra predmeta: BS26
Ukupno sati: 26 (6P + 12S)

Nastavnici:
prof. dr. sc. Livia Puljak
doc. dr. sc. Ivana Bilić, poslovna ekonomija [link]
Gostujući nastavnik: Krešimir Macan [link]

Teme:
Verbalna i neverbalna komunikacija
Javni nastup
Komuniciranje s medijima
Zakonodavni okvir vezan za odnose s medijima
Dobra prezentacija
Planiranje i strukturiranje prezentacije
Pisanje priopćenja za javnost
Izrada prezentacije
Komuniciranje sa zaposlenicima ili u timu
Priopćavanje pozitivnih, negativnih, neutralnih i uvjeravajući poruka
Međunarodno komuniciranje
Pregovaranje

Nastavni materijali:
Upute za pripremu prezentacija

Zanimljiva literatura:
Besplatna e-knjiga: Kako koristiti društvene mreže u zdravstvu [link]

Ispit:
Praktični, izrada prezentacije i priopćenja za javnost Ispiši stranicu