Etika u istraživanjima

Etika u istraživanjima

Voditeljica: prof. dr. sc. Ana Marušić
Kontakt: ana.marusic@mefst.hr
Šifra predmeta: ZOP7
Ukupno sati: 12 (6P+6S)

Teme:
Definicija kliničkog istraživanja
Razlika između etičkih i legislativnih okvira
Ispitivanje novih lijekova i metoda
Dignitet ispitanika: informirani pristanak
Etički odbori
Uloga odbora za provjeru podataka i sigurnosti (eng. data and safety monitoring board, DSMB)
Etika objavljivanja rezultata

Korisne poveznice:
Etički kodeks Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju
Dokumenti Etičkog povjerenstva MF u Splitu
Odgovorno istraživanje na MF u Splitu
Kako napraviti etičku samoprocjenu prijave projekta
Helsinška deklaracija
Tečajevi istraživačke čestitosti (engleski jezik)
Europski kodeks istraživačke čestitosti HR ENG
ENERI-algoritam za istraživačku etiku
Etika i zaštita osobnih podataka
Algoritam za etiku i zaštitu podataka
Etika i umjetna inteligencija
Dobra klinička praksa
Registri kliničkh pokusa: WHO ICTRPClinicalTrials.gov, EU Clinical Trial Register
Sukob interesa

Ispit:
Dva ispitna zadatka:
1) seminarska radnja o etičkom problemu vezanom uz područje istraživanja
2) nacrt prijave Etičkom povjerenstvu za odobrenje istraživanja u okviru doktorske disertacije  Ispiši stranicu