Radionica DABARTRIBE radionica: Objava istraživačkih podataka u sustavu repozitorija - DABAR

 
Čuvanje i objava istraživačkih podataka u otvorenom pristupu ne samo da sve češće postaje zahtjev financijera pojedinih istraživanja (npr. u istraživačkim projektima koje financira EU), nego kao jedno od načela otvorene znanosti doprinosi i kvaliteti istraživanja i, što je najvažnije, bržoj primjeni i boljoj iskorištenosti rezultata istraživačkoga rada.
 
Na radionici će biti pojašnjeno:
 - zašto su istraživački podaci važni te kako ih pripremiti za pohranu i ponovno korištenje
 - što su FAIR data načela
 - što je plan upravljanja istraživačkim podacima (Data Management Plan, DMP) i koji su njegovi elementi
 - kako istraživačima i stručnjacima koji rade s podacima može pomoći globalna zajednica okupljena u okviru organizacije Research Data Alliance (RDA) te,
- demonstrirana pohrana istraživačkih podataka u repozitorij uspostavljen u sustavu Digitalni akademski arhivi i repozitoriji (Dabar).

Polaznici se pozivaju da pripreme po jedan skup istraživačkih podataka kako bi na radionici mogli odraditi postupak pohrane u repozitorij.PLAN RADIONICE OBJAVA ISTRAŽIVAČKIH PODATAKA U SUSTAVU REPOZITORIJA DABAR
18. lipnja 2019.
 
09:00 – 10:15
 • Važnost dijeljenja istraživačkih podataka i zahtjevi financijera
 • Potrebe istraživača iz područja biomedicine na primjeru istraživanja u kojem su prikupljeni podaci zanimljivi za ponovno korištenje
 • Upravljanje istraživačkim podacima i ključni elementi plana upravljanja podacima (DMP)
  • opis podataka i njihovog nastanka, formati, veličina, dokumentacija i metapodaci, sigurnost podataka, ponovno korištenje podataka, dostupnost
  • pravna i etička pitanja: pravo korištenja podataka, licenciranje; informirani pristanak, anonimizacija
  • alati i smjernice za upravljanje podacima i izradu plana:
 • FAIR data principi
 • Kako organizacija Research Data Alliance (RDA) može pomoći istraživačima i stručnjacima u radu s podacima
10:15 – 10:30
 • Pauza
 10:30 – 12:00
 • Dabar - nacionalna infrastruktura za pohranu i diseminaciju publikacija i istraživačkih podataka
 • Demonstracija pohrane i objave istraživačkih podataka u Dabru
 • Pohrana skupa podataka (polaznici)
 • Rasprava
 


 
  Ispiši stranicu