Priznavanje predmeta

Studenti koji su završili stručni poslijediplomski studij ili specijalistički poslijediplomski studij u okviru specijalizacije mogu zatražiti da im se prizna određeni broj ECTS bodova temeljem položenih ispita. Naglašavamo - taj studij mora biti završen da bi se neki predmeti eventualno mogli priznati.
Studenti koji su pohađali neki drugi poslijediplomski doktorski studij mogu zatražiti priznavanje ECTS bodova s toga studija, bez obzira na to jesu li ga završili.
Da bi voditeljstvo predmeta uzelo u obzir ovu mogućnost, studenti prije upisa u drugu godinu studija trebaju dostaviti zamolbu za priznavanje predmeta (ECTS bodova), pri čemu trebaju dostaviti prijepis ocjena sa studija, iz kojih je vidljivo koje predmete su pohađali i položili. U prijepisu ocjena nužna je informacija o oblicima nastave od kojih se sastojao pojedini predmet (broj sati predavanja, seminara i vježbi) i broj ECTS bodova za svaki predmet. Ukoliko visoko učilište ne izdaje prijepis ocjena sa svim tim detaljima, nužno je od visokog učilišta pribaviti ovjereni izvedbeni program studija koji je student pohađao, a u kojem će biti navedeni oblici nastave od kojih se sastojao pojedini predmet, broj sati pojedine vrste nastave i ECTS bodovi.
Ako je student završio specijalistički poslijediplomski studij za koji se može priznati 60 ECTS bodova, nužno je priložiti pripadajuću dokumentaciju koja prikazuje koliko ECTS bodova nosi taj studij.

Prilikom razmatranja predmeta koji se eventualno mogu priznati u okviru ovog postupka Vijeće studija TRIBE priznaje isključivo metodološke i znanstvene predmete koji su srodni predmetima koji se nalaze u programu studija TRIBE. O zamolbi najprije odlučuje Vijeće studija TRIBE, a zatim predlaže rješenje Vijeću Doktorske škole.

Važno je napomenuti da se na ovakav način mogu priznavati jedino ECTS bodovi izbornih predmeta (predmeta na drugoj godini studija), bez obzira na to koje predmete je student polagao u ranijem studiju. Odnosno, ako se studentu odobri određeni broj položenih ispita (ECTS bodova), onda će na studiju TRIBE biti pošteđen ekvivalentnog broja ECTS-ova izbornih predmeta koji se slušaju na drugoj godini studija.

Školarina druge godine umanjuje se za cijenu ECTS-ova koji su priznati. Cijena jednog ECTS-a određuje se po formuli: 16.000 HRK (školarina jedne godine) / 60 (broj ECTS bodova na jednoj godini studija) = 267 HRK.

Studentima koji žele zatražiti priznavanje bodova s drugog poslijediplomskog studija preporučujemo proučiti aktualni pravilnik, posebice Članak 15.
  Ispiši stranicu