Prijelazi

Studenti drugih poslijediplomskih studija mogu se, ako imaju definiranu temu istraživanja i mentora, prijaviti za upis u studij TRIBE. Pritom trebaju priložiti prijepis ocjena s prvoga studija. Čak i ako su odslušali i položili sve predmete na prvome studiju, prema odluci Vijeća doktorske škole, na studiju TRIBE trebaju odslušati i položiti 55% predmeta i tako prikupiti 55% nastavnih ECTS bodova. Školarina se izračunava ovisno o broju priznatih ECTS bodova.

55%
Prva godina studija TRIBE ima 30 ECTS bodova iz nastave, stoga je 55% nastave na prvoj godini 16,5 ECTS bodova. Druga godina studija TRIBE ima 12 ECTS bodova iz nastave, stoga je 55% nastave na drugoj godini 7 ECTS bodova. Ukupno, student koji treba odslušati i položiti predmete studija TRIBE u ukupnoj vrijednosti od 55% treba prikupiti najmanje 23,5 ECTS bodova. Mrežna stranica studija TRIBE sadrži detaljan opis svakog predmeta, uključujući i broj pripadajućih ECTS bodova. Ispiši stranicu