Ponavljanje godine

Prema članku 17. trenutno važećeg Pravilnika o sveučilišnim poslijediplomskim studijima i postupku stjecanja doktorata znanosti, „Studentska prava i obveze glede nastave regulirana su Pravilnikom o studiju i sustavu studiranja na Medicinskom fakultetu u Splitu.“ Stoga se vodi precizna evidencija o četiri ispitna roka tijekom jedne akademske godine. Studenti koji ne polože sve ispite u jednoj akademskoj godini upisuju sljedeće godine ponavljanje godine, i trebaju upisati slušanje i polaganje nepoloženih predmeta. Tijekom ponavljanja plaćaju školarinu za ECTS bodove koje ponovo upisuju, pri čemu se cijena jednog ECTS boda određuje prema formuli 16.000/60 = 267 kn. Studenti koji u roku od dvije godine, odnosno unutar 8 ispitnih rokova ne polože ispit izgubit će pravo na nastavak školovanja.
Ispiši stranicu