Mentor

Mentor ne mora biti zaposlenik Medicinskog fakulteta u Splitu. Mentor može biti i znanstvenik iz inozemstva, ali je važno da zadovoljava kriterije Medicinskog fakulteta u Splitu za mentora.

Fakultetski pravilnik uvjete za mentorstvo ovako definira:
Mentor disertacije je aktivni znanstvenik iz redova nastavnika i znanstvenika u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.
Mentor iz stavka 1. ovog članka mora imati prethodna znanstvena postignuća u posljednjih pet godina (barem tri rada na kojima je autor) objavljena u časopisima indeksiranim u CC-u (Current Contents) ili WoS (Web of Science), s čimbenikom odjeka većim od 1.
Mentor može biti znanstvenik izvan Fakulteta s kojim je Fakultet sklopio sporazum o suradnji i preuzimanju voditeljstva pristupnika.
Ako predloženi mentor nema doktorat znanosti, potrebno je imenovati komentora iz redova redovitih profesora u trajnom zvanju.

Stoga je prilikom izbora mentora iznimno važno provjeriti mentorovu prethodnu znanstvenu produkciju na internetu i izabrati mentora koji redovito svake godine publicira više znanstvenih radova. Isto je tako važno razmotriti mentorovu prethodnu mentorsku aktivnost i razgovarati s osobama koje je mentor prethodno mentorirao. Izbor mentora najvažnija je odluka nakon odluke o upisu na poslijediplomski studij.
Ispiši stranicu