Walkshop

Terenski rad - Walkshop: Kako žive umirovljenici i koja su njihova stajališta o znanosti.

Treći dan ljetne škole organiziran je kao 'walkshop', s fokusom na život umirovljenika grada Splita i njihova stajališta ka znanosti.
Krenuli smo od Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu - autobusnim gradskim prijevozom do Pazara, odakle smo šetnjom preko Rive došli do Prokurativa te sa umirovljenicima ručali u Bajamontija.
Nakon ručka, uz obalu, šetnjom smo obišli ključna okupljališta splitskih penzionera - Bačvice, Ovčice i Zentu. Od kupanja na Bačvicama do šaha i balota na Ovčicama, te popravljanja brodova (i još balota) na Zenti,
činili smo skoro puni krug i obuhvatili sve 'hotspots' naših umirovljenika.

Cijeli put možete vidjeti i istražiti na Google mapi, a klikom na lokacije i vidjeti fotografije walkshopa.

Ispiši stranicu