e-pošta i AAIedu identitet

TRIBE studenti mogu se javiti Informatičkoj službi Medicinskog fakulteta u Splitu za otvaranje fakultetske e-mail adrese i stvaranje AAI@EduHr identiteta s kojim se mogu spajati na proxy server. Poveznica na proxy server nalazi se i na mrežnim stranicama fakultetske Knjižnice. Koristeći proxy server omogućen vam je pristup svim pretplaćenim sadržajima sa BILO KOJEG računala, uz korištenje vašeg osobnog AAI korisničkog imena i lozike. Pretplaćeni sadržaji uključuju pristup različitim biomedicinskim bazama podataka i časopisima. Ispiši stranicu