Joško Božić

Ime i prezime: dr. sc. BOŽIĆ JOŠKO dr. med.

Naslov disertacije: „METABOLIČKE I UPALNE PROMJENE U BOLESNIKA S OPSTRUKCIJSKOM APNEJOM TIJEKOM SPAVANJA“


Mentor: prof. dr. sc. ĐOGAŠ ZORAN

Datum obrane: 28.6.2016.

Kvalifikacijski znanstveni radovi za doktorsku disertaciju:
Josko Bozic, Tea Galic, Daniela Supe-Domic, Natalija Ivkovic, Tina Ticinovic Kurir, Zoran Valic, Josip Lesko, Zoran Dogas. Morning cortisol levels and glucose metabolism parameters in moderate and severe obstructive sleep apnea patients. Endocrine 2016;53(3):730-9.
IF (JCR 2015) 3.279

Sažetak:
Opstrukcijska apneja tijekom spavanja (OSA) povezana je s poremećajem hipotalamo-hipofizno-adrenalne (HPA) osi i poremećajima u metabolizmu glukoze. Također, mnoge studije pokazale su različite upalne i metaboličke promjene u OSA pacijenata, ali dosad u ovoj populaciji nije istražena uloga adropina, novootkrivenog peptida koji je važan u energetskoj homeostazi.
Cilj ovog istraživanja bio je usporediti jutarnje plazmatske koncentracije kortizola, parametre metabolizma glukoze, plazmatske koncentracije adropina i medijatora sustavne upale između pacijenata s umjerenom i teškom OSA-om, s odgovarajućom kontrolnom skupinom.
Ukupno 56 muških OSA pacijenata, 24 umjerena (apneja-hipopneja indeks, AHI=21,1±5,3) i 32 teška (AHI=49,7±18,1), su bila podvrgnuta cjelonoćnoj polisomnografiji, oralnom testu opterećenja glukozom (OGTT), određivanju plazmatskih koncentracija jutarnjeg kortizola, adropina i medijatora sustavne upale (IL-6, TNF-alfa i hsCRP). Kontrolna skupina sastojala se od 20 muških ispitanika usklađenih po dobi i indeksu tjelesne mase s ispitivanim skupinama.
Jutarnje plazmatske koncentracije kortizola bile su statistički značajno niže u teškoj OSA skupini, u usporedbi s umjerenom OSA-om te kontrolnom skupinom (303,7±93,5 vs. 423,9±145,1 vs. 417,5±99,8 pmol/L, P<0,001). Pronađena je statistički značajna negativna korelacija između jutarnjih plazmatskih razina kortizola i indeksa AHI (r=-0,444, P=0,002). Plazmatske koncentracije glukoze i inzulina natašte, HbA1c i indeks inzulinske rezistencije su statistički značajno viši u skupini pacijenata s teškom OSA-om u usporedbi s umjerenom OSA-om i kontrolnom skupinom. Plazmatske koncentracije adropina bile su statistički značajno niže u skupini pacijenata s teškom OSA-om u usporedbi s pacijentima s umjerenom OSA-om i kontrolnom skupinom (4,34±1,50 vs. 6,58±1,84 vs. 7,95±1,69 ng/mL, P<0,001).
Pronađena je statistički značajna negativna korelacija između plazmatskih koncentracija adropina i indeksa AHI (r=-0,519, P<0,001). Skupina pacijenata s teškom OSA-om imala je značajno više vrijednosti IL-6, TNF-alfa i hsCRP-a u usporedbi s pacijentima s umjerenom OSA-om i kontrolnom skupinom.
Zaključno, naša studija pokazala je da su plazmatske koncentracije jutarnjeg kortizola i adropina bile značajno niže u teškoj OSA skupini, u usporedbi s umjerenom OSA-om te kontrolnom skupinom. Plazmatske koncentracije jutarnjeg kortizola i adropina pokazale su negativnu korelaciju s indeksom AHI. Istraživanje je potvrdilo dokaze o poremećenom metabolizmu glukoze u OSA pacijenata, posebice naglašeno u bolesnika s teškom OSA-om. Nadalje, u bolesnika s teškom OSA-om pronađene su značajno više koncentracije medijatora sustavne upale u usporedbi s umjerenom OSA-om i kontrolnom skupinom.

  Ispiši stranicu