Jasenka Kraljević

Ime i prezime: dr. sc. KRALJEVIĆ JASENKA dr.med.

Naslov disertacije: „UČINAK AEROBNOG INTERVALNOG TRENINGA NA PATOLOŠKO REMODELIRANJE I MITOHONDRIJSKU DISFUNKCIJU U ŠTAKORA S POSLIJEINFARKTNIM ZATAJENJEM SRCA“

Puni tekst doktorata (pdf)

Mentorica: prof. dr. sc. LJUBKOVIĆ MARINOVIĆ JASNA

Datum obrane: 16.07.2015.

Kvalifikacijski znanstveni radovi za doktorsku disertaciju:

Kraljevic J, Marinovic J, Pravdic D, Zubin P, Dujic Z, Wisloff U, Ljubkovic
M.Aerobic interval training attenuates remodelling and mitochondrial dysfunction in the post-infarction failing rat heart. Cardiovasc Res. 2013;99(1):55-64.
IF (JCR 2013) 5.808

Sažetak:
Uĉinak aerobnog intervalnog treninga na patološko remodeliranje i mitohondrijsku disfunkciju u štakora s poslijeinfarktnim zatajenjem srca
Uvod: Nakon opsežnog infarkta miokarda (IM) u dijelu srčanog mišića izvan zahvaćenog područja dolazi do patološkog remodeliranja koje ako napreduje dovodi do razvoja kroničnog srčanog zatajenja. Patološko remodeliranje obuhvaća makroskopske i mikroskopske promjene na razini srčanog mišića. Remodeliranje na razini mitohondrija vjerojatno je važni čimbenik napredovanja bolesti zbog njihove ključne uloge u energijskom metabolizmu stanice. Aerobna intervalna tjelovježba učinkovito ublažava patološku transformaciju miokarda iako još uvijek nisu dovoljno istraženi mehanizmi preko kojih se to događa.
Materijali i metode: Ženke štakora Sprague-Dawley randomizirane su u dvije skupine: jedna je skupina 4 tjedna nakon podvezivanja lijeve koronarne arterije bila podvrgnuta aerobnoj intervalnoj tjelovježbi koja se sastojala od trčanja na pokretnoj traci (5 dana/tjedan) dok je druga tijekom istog razdoblja živjela sedentarnim životom. Prije i poslije perioda tjelovježbe od 8 tjedana učinjeno je ehokardiografsko testiranje. Nakon provedenih ispitivanja životinje su bile žrtvovane, a iz srca izolirani dijelovi lijevog ventrikula izvan područja zahvaćenog infarktom.
Rezultati: 12 tjedana nakon kirurškog zahvata sedentarne su životinje imale značajno nižu frakciju skraćenja lijevog ventrikula u usporedbi s treniranim životinjama. U mitohondrijima izoliranim iz lijevog ventrikula respiracija preko kompleksa I bila je 37% manja u sedentarnih i 17% manja u treniranih životinja (statistička razlika p<0.05) u usporedbi s kontrolnom skupinom (Sham štakori). Uz ove promjene u sedentarnih životinja postoji i smanjena proizvodnja ATP-a i povećana oksidacija proteina. Enzimska aktivnost kompleksa I respiracijskog lanca elektrona značajno je smanjena u sedentarnih u usporedbi s treniranim životinjama bez razlike u ekspresiji proteina kompleksa I. Nema statistički značajne razlike među grupama kada se respiracija odvijala uz supstrate za respiraciju preko kompleksa II.
Zaključci: Tjelovježba ublažava propadanje kontraktilne funkcije lijevog ventrikula i ublažava mitohondrijsku disfunkciju uz očuvanu aktivnost kompleksa I u srčanom mišiću nakon infarkta miokarda.
Ključne riječi: infarkt miokarda; kronično zatajenje srca; aerobni intervalni trening; životinjski model; mitohondriji.

Ocjena doktorske disertacije (pdf)
Zapisnik o obrani doktorske disertacije (pdf)
Prijava teme doktorske disertacije (pdf)
Ocjena prijave teme doktorske disertacije (pdf) Ispiši stranicu