Frane Mihanović

Ime i prezime: dr. sc. MIHANOVIĆ FRANE mag. med. rad.
 
Naslov disertacije: „PRIMJENA RADIOLOŠKE SNIMKE U ODREĐIVANJU STADIJA SPAJANJA EPIFIZA S DIJAFIZAMA DUGIH KOSTIJU ZGLOBA KOLJENA U PROCJENI PUNOLJETNOSTI U DVIJE RAZLIČITE POPULACIJE“
 
Mentor:  prof. dr.sc. JANKOVIĆ STIPAN
 
Datum obrane: 26.7.2016.
 
Kvalifikacijski znanstveni radovi za doktorsku disertaciju:
 
Galić I, Mihanović F, Giuliodori A, Conforti F, Cingolani M, Cameriere R. Accuracy of scoring oft he epiphyses at the knee joint (SKJ) for assessing legal adult age of 18 years. International journal of legal medicine 2016;130:1129-42.
(Prvo autorstvo s jednakim doprinosom, engl. Contributed equally to this work).
IF (JCR 2015) 2.862
 
Galic I, Vodanović M, Janković S, Mihanović F, Nakaš E, Prohić S, Galić E, Brkić H. (2013). Dental age estimation on Bosnian-Herzegovinian children aged 6-14 years: Evaluation of Chaillet's international maturity standards.
Journal of forensic and legal medicine 2013;20(1), 40-45. (5 year IF=1.013)
IF (JCR 2013) 0.989
 
Sažetak:
Važni aspekti forenzične prakse su procjene dobi i razlikovanje pojedinaca nepoznate dobi kao punoljetnike ili maloljetnike. Anteroposteriorna (AP) radiološka snimka zgloba koljena prepoznata je kao anatomsko mjesto za proučavanje dobi u kasnoj adolescenciji. U dvije populacije (Umbrija, Italija i Hercegovina, Bosna i Hercegovina) provedeno je presječno, retrospektivno istraživanje na AP radiološkim snimkama lijevog koljena.
Analizirano je ukupno 446 radioloških snimaka ispitanika (234 muškarca i 212 žena) u dobi između 12 i 26 godina iz regije Umbrija i 684 radiološke snimke ispitanika (374 muškarca i 310 žena) u dobi između 10 i 27 godina iz regije Hercegovina.
Vidljivi tragovi epifiznog ožiljka uzeti su u obzir u ovom istraživanju, a stadiji spajanja kostiju, koje predlažu Cameriere i sur., promijenjeni su s modificiranom klasifikacijom jer su dosadašnja istraživanja potvrdila postojanost ove pojave, koja se uglavnom vidi na donjim ekstremitetima zbog težinskog i radnog opterećenja cjelokupnog tijela za razliku od ruku. Cohen Kappa koeficijenti unutar istraživačke pouzdanosti su 0,839; 0,894; 0,907, a 0,919; 0,791; 0,907 su koeficijenti pouzdanosti među istraživačima za stadije sazrijevanja epifiza distalnog dijela femura, proksimalnog dijela tibije i proksimalnog dijela fibule. ROC krivulje (engl. Receiver Operator Characteristic) rezultata SKJ (engl. Scoring Knee Joint) pokazuju bolju razlikovnu snagu od rezultata pojedinačnih epifiza zgloba koljena u muškaraca i žena u oba uzorka iz dvije populacije. U uzorku iz regije Umbrija vrijednosti površine ispod krivulje PIK-a (engl. AUC, Area Under Curve) za SKJ su 0,99 za muškarce i 0,97 za žene. Pojedinačne vrijednosti PIK-e za distalni dio femura (DF), proksimalni dio tibije (PT) i proksimalni dio fibule (PF) su 0,94; 0,96; 0,97 za muškarce i 0,89; 0,91; 0,92 za žene. Vrijednosti PIK-e u uzorku iz Hercegovine za SKJ su 0,97 za muškarce i 0,94 za žene. Pojedinačne vrijednosti PIK-e za DF, PT i PF su 0,92; 0,93; 0,94 za muškarce i 0,86; 0,88; 0,89 za žene. Kod muškaraca iz regije Umbrija, točno su klasificirani kao odrasla osoba ili maloljetnik za bodovni rezultat SKJ ≥ 4, s točnošću Acc = 0,95 i rasponom pouzdanosti (95 % CI, od 0,91 do 0,97), a rezultati pokazuju da je osjetljivost (o) mjerenja bila 0,94 (95 % CI, od 0,90 do 0,97), specifičnost (s) je 0,96 (95 % CI, od 0,91 do 0,98) dok je kod žena za bodovni rezultat SKJ ≥ 5, točnost je Acc = 0,90 (95 % CI od 0,85 do 0,94), a osjetljivost (o), odnosno udio pojedinaca od 18 godina ili starijih čiji je test bio pozitivan, 0,89 (95 % CI od 0,84 do 0,92) te specifičnost (s), udio pojedinaca mlađih od 18 godina čiji je test bio negativan, iznosio je 0,92 (95 % CI od 0,87 do 0,96). Kod muškaraca iz regija Hercegovina, točno su klasificirani kao odrasla osoba ili maloljetnik za bodovni rezultat SKJ ≥ 5, s točnošću Acc = 0,92 i rasponom pouzdanosti (95 % CI od 0,89 do 0,95). Rezultati pokazuju da je osjetljivost (o) mjerenja za muškarce bila 0,93 (95 % CI od 0,88 do 0,95), a specifičnost (s) je 0,91 (95 % CI od 0,88 do 0,95). Kod žena za bodovni rezultat SKJ ≥ 5, točnost je Acc = 0,89 (95 % CI od 0,86 do 0,90), a osjetljivost (o) 0,98 (95 % CI od 0,95 do 0,98) te specifičnost (s) je 0,83 (95 % CI od 0,80 do 0,84).
Ovo je istraživanje procijenilo učinkovitost i valjanost različitih stadija okoštavanja epifiza zgloba koljena i SKJ rezultata u dva uzorka iz dvije različite populacije. SKJ metodu moglo bi se primijeniti i na drugim referentnim uzorcima u različitim populacijama kako bi provjerili njenu korisnost i moguće etničke, rasne i socioekonomske učinke na preporučene i dobivene SKJ granične vrijednosti u određivanju punoljetstva u ovom istraživanju. Ispiši stranicu