EBM-Doktorati pred obranom


Matea Žužul Pulja
"IZRAŽAJ KONEKSINA 37, 40, 43, 45 I PANEKSINA 1 U RANOM RAZVOJU MREŽNICE I ŽILNICE U ČOVJEKA TE U TUMORIGENEZI"
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Suzana Konjevoda
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 29. 5. 2024.
Datum objave:  4. 6. 2024.
Disertacija: PDF

Marijana Gulin
"POVEZANOST IZRAŽENOSTI KOŠTANIH MORFOGENETSKIH PROTEINA BMP-2 I BMP-7 U VASKULARNIM STANICAMA
PRIMATELJA S ODGOĐENOM FUNKCIJOM TRANSPLANTIRANOG BUBREGA"
Mentorica: prof. dr. sc. Nikolina Bašić Jukić
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 25. 4. 2024.
Datum objave:  30. 4. 2024.
Disertacija: PDF

Ivo Tripković
"IZRAŽAJ PROFIBROTIČKIH BILJEGA U VEZIVNOM TKIVU OBOLJELIH OD SINDROMA KARPALNOG TUNELA I DUPUYTRENOVE KONTRAKTURE"
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Snježana Mardešić
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 25. 4. 2024.
Datum objave:  26. 4. 2024.
Disertacija: PDF

Ana Sanader Vučemilović
"PROCJENA I OPTEREĆENJE SIMPTOMOM BOLI U PSORIJAZI: ISKUSTVA PACIJENATA I LIJEČNIKA"
Mentor: prof. dr. sc. Livia Puljak
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 21. 3. 2024.
Datum objave:  22. 3. 2024.
Doktorski rad: PDF

Josipa Domazet Bugarin
"POVEZANOST VITAMINA D I ISHODA LIJEČENJA COVID-19 BOLESNIKA U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA"
Mentor: naslovni doc. dr. sc. Lenko Šarić
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 21. 3. 2024.
Datum objave:  22. 3. 2024.
Doktorski rad: PDF

Antonija Žanić
"OBILJEŽJA I UČINKOVITOST HITNOG ZRAČNOG I MORSKOG PRIJEVOZA U DALMACIJI"
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 21. 3. 2024.
Datum objave:  22. 3. 2024.
Doktorski rad: PDF

Ivona Mustapić, dr. med.
"UTJECAJ TERAPIJE SGLT2-INHIBITORIMA NA SRČANU FUNKCIJU U BOLESNIKA SA ZATAJIVANJEM SRCA SA SNIŽENOM ISTISNOM FRAKCIJOM"
Mentorica: prof. dr. sc. Darija Baković Kramarić
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 25. 1. 2024.
Datum objave: 25. 1. 2024.
Disertacija: PDF

Josipa Glavaš, dr. med.
"PREVALENCIJA I RIZIČNI ČIMBENICI ZA POJAVU ADOLESCENTNE IDIOPATSKE SKOLIOZE U HRVATSKOJ“
Mentorica: prof. dr. sc. Mirjana Rumboldt
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 30. 11. 2023.
Datum objave: 1. prosinca 2023.
Disertacija: PDF

Ivan Vuković, dr. med.
"USPOREDBA INTRAOPERACIJSKIH KOMPLIKACIJA ZA VRIJEME SEDACIJE ALFA2-AGONISTIMA I BENZODIAZEPINIMA U UROLOŠKIH BOLESNIKA S OBZIROM NA RIZIK ZA OPSTRUKCIJSKU APNEJU TIJEKOM SPAVANJA“
Komentori: prof. dr. sc. Renata Pecotić i doc. dr. sc. Božidar Duplančić
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 24. 10. 2023.
Datum objave: 24. listopada 2023.
Disertacija: PDF

Admira Bilalić, dr. med.
"RAZINA INAKTIVNOG MATRIKS GLA PROTEINA U BOLESNIKA S AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA“
Mentorica: prof. dr. sc. Tina Tičinović Kurir
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 24. 10. 2023.
Datum objave: 24. listopada 2023.
Disertacija: PDF

Žana Stanić, dr. med.
„UTJECAJ MENSTRUALNOG CIKLUSA NA PERCEPCIJU OKUSA I NJUHA“
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Ivana Kolčić
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 24. 10. 2023.
Datum objave: 24. listopada 2023.
Disertacija: PDF

Josip Kedžo, dr. med.
„UTJECAJ PERZISTENTNE FIBRILACIJE ATRIJA NA PARAMETRE PERFUZIJE MOZGA“
Mentorica: doc. dr. sc. Zrinka Jurišić
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 24. 10. 2023.
Datum objave: 24. listopada 2023.
Disertacija: PDF
 
Frane Runjić
Naslov disertacije: "PROMJENE UPALNIH MARKERA I PAD SRČANE MITOHONDRIJSKE AKTIVNOSTI U BOLESNIKA S KORONARNOM ARTERIJSKOM BOLESTI I BLAGOM SISTOLIČKOM DISFUNKCIJOM"
Mentor: prof. dr. sc. Jasna Marinković Ljubković
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 28. 9. 2023.
Datum objave: 28. rujna 2023.
Disertacija: PDF

Nikolina Nika Veček
Naslov disertacije: "UTJECAJ KISELOG BILJNOG NAPITKA NA POVRŠINSKA SVOJSTVA DENTALNIH RESTAURATIVNIH MATERIJALA"
Mentor: prof. dr. sc. Silvana Jukić Krmek
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 25. 7. 2023.
Datum objave: 1. kolovoza 2023.
Disertacija: PDF

Marjan Urlić
Naslov disertacije: "UTJECAJ RAZLIČITIH OMJERA n6/n3 VIŠESTRUKO NEZASIĆENIH MASNIH KISELINA U HRANI NA SRČANU DIJABETIČKU NEUROPATIJU I IZRAŽAJ KONEKSINA 37 I 43 U SRČANOM MIŠIĆU ŠTAKORA"
Mentor: izv. prof. dr. sc. Natalija Filipović
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 25. 7. 2023.
Datum objave: 1. kolovoza 2023.
Disertacija: PDF

Pavle Vrebalov Cindro
Naslov disertacije: "ZNANJE I STAVOVI OPĆE POPULACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ O INFEKCIJI H. PYLORI I KVALITETA IZVJEŠĆIVANJA SAŽETAKA RANDOMIZIRANIH KLINIČKIH ISPITIVANJA O LIJEČENJU INFEKCIJE H. PYLORI"
Mentor: prof. dr. sc. Darko Modun
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 25. 7. 2023.
Datum objave: 1. kolovoza 2023.
Disertacija: PDF

HOLGER GÖBEL, MD
Komentori: Prof. Dr. Gerhard Grabenbauer Prof. Dr. Thomas Aigner
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 26. 1. 2022.
Datum objave: 5. srpnja 2023.
Disertacija: PDF

Marijana Rogulj
Naslov disertacije: "ULOGA ANKSIOZNOSTI DJECE OBOLJELE OD ASTME I RODITELJSKIH PONAŠANJA VEZANIH UZ TJELESNU AKTIVNOST DJECE U KONTROLI ASTME"
​​Komentorice: prof. dr. sc. Katarina Vukojević i dr. sc. Linda Lušić Kalcina
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 27. 6. 2023.
Datum objave: 5. srpnja 2023.
Disertacija: PDF

Dubravka Vuković
Naslov disertacije: "RAZLIKE U DISTRIBUCIJI ŽIVČANIH VLAKANA I UPALNOG INFILTRATA U GENITALNOJ I EKSTRAGENITALNOJ VARIJANTI BOLESTI LICHEN SCLEROSUS"
Mentor: izv. prof. dr. sc. Snježana Mardešić
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 27. 6. 2023.
Datum objave: 28. lipnja 2023.
Disertacija: PDF

Matea Dragun Jurić
Naslov disertacije: "IMUNOHISTOKEMIJSKI IZRAŽAJ GENA ZA POPRAVAK POGREŠNO SPARENE DNA I ČIMBENIKA EPITELNO-MEZENHIMALNE TRANZICIJE U BUBREZIMA ŠTAKORA SA ŠEĆERNOM BOLESTI TIPA 1"
Mentor: prof. dr. sc. Katarina Vukojević
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 27. 6. 2023.
Datum objave: 28. lipnja 2023.
Disertacija: PDF

Dirk Mayer
Naslov disertacije: "EFFECTS OF NEWLY DESIGNED ALBUMIN-DERIVED PERFLUOROCARBON-BASED NANOPARTICLES IN THE THERAPY OF DECOMPRESSION INDUCED GAS EMBOLISMS IN RATS"
Mentor: prof. Katja Bettina Ferenz
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 24. 5. 2023.
Datum objave: 23. lipnja 2023.
Disertacija: PDF

​​​​Maja Farkaš
Naslov disertacije: "UPORABA ANTIBIOTIKA I REZISTENCIJA NA ANTIBIOTIKE U DJECE ŠKOLSKE DOBI"
Mentor: izv. prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 24. 5. 2023.
Datum objave: 1. lipnja 2023.
Disertacija: PDF

​​​​Marijana Janković Danolić
Naslov disertacije: "ULOGA ADROPINA I HOMOCISTEINA U ATEROGENEZI BOLESNIKA S PRIMARNIM SJÖGRENOVIM SINDROMOM"
Mentor: prof. dr. sc. Dijana Perković
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 24. 5. 2023.
Datum objave: 25. svibnja 2023.
Disertacija: PDF

Ema Puizina Mladinić
Naslov disertacije: "PROCJENA OŠTEĆENJA BUKALNIH STANICA USNE ŠUPLJINE UZROKOVANIH FLUORIDIMA"
Mentor: izv. prof. dr. sc. Antonija Tadin
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 26. 4. 2023.
Datum objave: 27. travnja 2023.
Disertacija: PDF

Matea Dolić
Naslov disertacije: "MENTALNO ZDRAVLJE MEDICINSKIH SESTARA TIJEKOM PANDEMIJE KORONAVIRUSA U HRVATSKOJ"
Mentori: izv. prof. dr. sc. Zenon Pogorelić i izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 26. 4. 2023.
Datum objave: 26. travnja 2023.
Disertacija: PDF

Petra Šimac

Naslov disertacije: "RAZINE BIOAKTIVNIH PEPTIDA KATESTATINA I ADROPINA U BOLESNIKA S REUMATOIDNIM ARTRITISOM"
Mentor: izv. prof. dr. sc. Dijana Perković
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 26. 4. 2023.
Datum objave: 26. travnja 2023.
Disertacija: PDF

​Josip Vrdoljak
Naslov disertacije: "MODELI STROJNOG UČENJA ZA PREDVIĐANJE METASTAZA U LIMFNE ČVOROVE U BOLESNIKA S RAKOM DOJKE"
Mentor: izv. prof. dr. sc. Joško Božić
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 26. 4. 2023.
Datum objave: 26. travnja 2023.
Disertacija: PDF

Žužić Furlan
Naslov disertacije: "PRISTUP PACIJENTU S ASIMPTOMATSKOM HIPERURICEMIJOM I GIHTOM - PROCJENA I USPOREDBA ZNANJA I STAVOVA LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE I STUDENATA ZAVRŠNIH GODINA STUDIJA MEDICINE"
Mentorica: doc. dr. sc. Marion Tomičić
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 29. 3. 2023.
Datum objave: 31. ožujka 2023.
Disertacija: PDF

Tina Vilović
Naslov disertacije: "PROCJENA ZNAČAJKI I STAVOVA POVEZANIH S MENTALNIM ZDRAVLJEM TE ODNOSA PREMA PANDEMIJI COVID-19 U LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE"
Mentorica: doc. dr. sc. Marion Tomičić
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 29. 3. 2023.
Datum objave: 31. ožujka 2023.
Disertacija: PDF

Josipa Marin Lovrić
Naslov disertacije: "IZRAŽAJ BILJEGA STANIČNOG CIKLUSA I PROLIFERACIJSKIH ČIMBENIKA TIJEKOM RAZVOJA LJUDSKOG OKA I INTRAOKULARNE TUMORIGENEZE"
Mentorica: prof. dr. sc. Katarina Vukojević
Datum sjednice Fakultetskog vijeća na kojem je prihvaćen tekst disertacije: 22. prosinca 2022.
Datum objave: 23. prosinca 2022.
Disertacija: PDF Ispiši stranicu