Davor Čarić

Ime i prezime: dr. sc. DAVOR ČARIĆ, dr. med.
 
Naslov disertacije: „IZRAŽAJ I LOKALIZACIJA iNOS, BCL-2 I MMP-9 U 
SINOVIJALNOJ OVOJNICI KUKA U BOLESNIKA S OSTEOARTRITISOM“
 
Mentorica:  prof. dr. sc. KATARINA VUKJEVIĆ
 
Datum obrane: 14. srpnja 2021.
 
Poveznica:


Kvalifikacijski znanstveni radovi za doktorsku disertaciju:


Caric D, Tomas SZ, Filipovic N, Soljic V, Benzon B, Glumac S, Rakovac I, Vukojevic K. Expression pattern of iNOS, BCL-2 and MMP-9 in the Hip synovium tissue of patients with osteoarthritis. Int J Mol Sci. 2021;22(3):1489
 
SAŽETAK:
Osteoartritis kuka (OAK) je karakteriziran razgradnjom hrskavice i sinovitisom zgloba kuka. Međutim, patohistološki učinci upale sinovijalne ovojnice na OAK nisu jasni. Cilj ove studije bio je ustanoviti izražaj iNOS, BCL-2 i MMP-9 u različitim tipovim stanicama sinovijalne ovojnice. Retrospektivno smo analizirali 32 bolesnika. Dokumentirali smo dob, spol, tjelesnu težinu i visinu, indeks tjelesne mase ta analizirali sinoviocite slične fibroblastima, makrofage i limfocite u rezovima tkiva. Stupnjevali smo OAK uz pomoć
OARSI (engl. osteoarthritis cartilage histopathology assessment system) zbroja, WOMAC (engl. Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index) i HHS (engl. Harris Hip Score) zbroja, zbroja po Krennu i K-L (engl. Kellgren-Lawrence) zbroja. Operacija potpune aloartroplastike kuka napravljena je u 32 bolesnika, uključujuči kontrolnu skupinu. Bolesnike smo podijelili u dvije skupine obzirom na izraženost bolesti. Tkiva smo analizirali imunohistokemijskim metodama. Postoji razlika u zbroju po Krennu i K-L zbroju između sve tri skupine, ali i između skupina umjerenog i izraženog oblika OAK. Broj slojeva epitela, rezidentnih stanica strome i posebno limfocitni infiltrat se povećavaju sukladno izraženosti
OAK. Izražaj iNOS, u intimi i subintimi pozitivno korelira sa zbrojem po Krennu u skupinama s umjerenim i izraženim OAK. Izražaj BCL-2 u intimi u skupini izraženog OAK pozitivno je povezan sa zbrojem po Krennu. Zaključno, iNOS, BCL-2 i MMP-9 su uključeni u regulaciju OAK. Ova studija ukazuje na povezanost patohistoloških značajki, upale sinovijalne ovojnice i stanja hrskavice zgloba kuka u bolesnika operiranih zahvatom ugradnje potpune aloartroplastike zgloba kuka zbog OA ili prijeloma.
SUMMARY:
Osteoarthritis (HOA) is characterized by degradation of the cartilage and synovitis. However, the pathohistological effects of synovial tissue inflammation on HOA are not clear.  
The aim of this study was to evaluate the expression of iNOS, BCL-2 and MMP-9 markers in different synovial cell populations. A total of 32 patients were evaluated retrospectively.  Age, sex, height, weight, body mass index were recorded and lymphocyte, fibrocytes and macrophages were analysed in tissue sections. Osteoarthritis cartilage histopathology assessment system (OARSI), Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), Krenn score, Harris Hip Score (HHS) and Kellgren–Lawrence (K-L) grading of the hip joints were performed. Total hip arthroplasty wasperformed on 32 patients  and controls. Patients were divided into two groups according to their disease severity. The tissues were immunohistochemically analysed. K-L grade and Krenn score differ between all three groups, but also between moderate and severe OA. Synovial lining cell layer, resident cells in stroma and especially inflammatory infiltration were increasing with severity of
OA. iNOS expression in both intima and subintima was positively correlated with Krenn score in moderate and severe osteoarthritis (OA) groups. Expression of BCL-2 in intima of severe OA patients was positively correlated with Krenn score. In conclusion, iNOS, BCL-2 and MMP-9 are involved in the regulation of HOA. Our study indicates a relationship between the pathohistological features, the synovial inflammation and the cartilage condition at the time of hip replacement due to OA or femoral neck fracture.
 
  Ispiši stranicu