Antoanela Čarija

Ime i prezime: dr. sc. ANTOANELA ČARIJA dr. med.
 
Naslov disertacije: „USPOREDBA PULSED-DYE LASEROM POSREDOVANE FOTODINAMSKE TERAPIJE I KONVENCIONALNE FOTODINAMSKE TERAPIJE U LIJEČENJU VIŠESTRUKIH BAZOCELULARNIH KARCINOMA“
 
Mentor: prof dr. sc. NEIRA PUIZINA IVIĆ
 
Datum obrane: 11. travnja 2019.
 
Poveznica: https://library.foi.hr/dbook/index.php?B=1&item=X02142
 
Kvalifikacijski znanstveni radovi za doktorsku disertaciju:
Carija A, Ivic I, Marasovic-Krstulovic D, Puizina-Ivic N. Paradoxical psoriatic arthritis in a patient with psoriasis treated with ustekinumab. Rheumatology (Oxford). 2015;54(11):2114-6.
Carija A, Puizina-Ivic N, Vukovic, D, Kovacevic, LM, Capkun, V, Single treatment of low-risk basal cell carcinomas with pulsed dye laser-mediated photodynamic therapy (PDL-PDT) compared with photodynamic therapy (PDT): A controlled, investigator-blinded, intra-individual prospective study. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2016;16:60-5.
 
SAŽETAK:
 
Bazocelularni karcinom je iznimno čest, spororastući, lokalno invazivni, maligni epidermalni tumor kože koji nastaje iz bazalnih keratinocita. Najzastupljeniji histološki podtipovi su nodularni i površinsko-šireći BCC. Zbog visoke učestalosti BCC-a važan cilj je pronalaženje optimalnog protokola liječenja, koji je jednak ili veći po učinkovitosti od dosada primijenjenih terapija, a da pri tome smanjuje nelagodnost bolesniku i potrebu za anestezijom te skraćuje vrijeme provedeno u zdravstvenoj ustanovi, posebno za bolesnike s višestrukim BCC-om. Fotodinamska terapija primjenjuje se u liječenju BCC-a niskog rizika. Pri tome se aktivira fotosenzibilizator, aminolevulinska kiselina vidljivom svjetlošću (nekoherentnim svjetlom) kako bi se proizveli reaktivni oblici kisika koji selektivno uništavaju stanice tumora. Bolovi koje bolesnik može osjećati tijekom fotodinamske terapije posljedica su nekroze, apoptoze stanica te posljedične upale. Koriste se razni izvori svjetlosti. Većina kliničkih ispitivanja je izvedena primjenom crvenog svjetla s valnim duljinama od oko 630 nm, što dopušta dublje prodiranje svjetla u kožu. No, definirani su i drugi niži vrhovi apsorpcije, pronađeni na 510, 545 i 580 nm. Pulsed-dye laser s koherentnim svjetlom valne duljine od 585 nm inducira blagu, ali primjetnu fotodinamičku reakciju. Budući da BCC sadržava krvne žile neposredno ispod epidermisa, veličine 0,2 mm ili šire, PDL se primjenjivao za liječenje BCC-a, ali kao vaskularni laser (principom selektivne fototermolize), bez fotosenzibilizatora. Fotodinamska terapija može biti dugotrajan terapijski postupak, osobito ako se izvodi u više navrata kao u bolesnika s višestrukim BCC-evima. Stoga bi bilo prikladnije tretirati višestruke niskorizične BCC-e fotodinamskom terapijom posredovanom PDL-om (PDL-PDT), jer to zahtijeva znatno manje vremena (ukupno 3 – 5 minuta). Pretpostavili smo da bi primjenom PDL-a sa specifičnim postavkama i u kombinaciji s fotosenzibilizatorom (ALA) postigli sinergistički učinak dva svojstva PDL-a: fotodinamski učinak te učinak selektivne fototermolize koje PDL ima kao vaskularni laser. Time bismo ostvarili učinkovitost usporedivu s učinkovitošću konvencionalnog PDT-a.
U ovoj studiji usporedili smo jednokratan tretman PDL-PDT-om s konvencionalnim PDT-om u liječenju BCC-a u smislu učinkovitosti, kozmetskog učinka i razine boli u bolesnika s višestrukim BCC-ima. Studija je intraindividualna, odnosno dva terapijska modaliteta primjenjivala su se na različitim tumorima istog bolesnika.
Istraživanje je bilo prospektivno, kontrolirano, intraindividualno i za istraživača zaslijepljeno. Provedeno je na 15 bolesnika sa 62 BCC-a. Višestruki tumori na pojedinačnom bolesniku podijeljeni su u dvije slične skupine i tretirani s kPDT-om (630 nm, nekoherentno LED svjetlo, intenzitetom od 30 mW/cm2 i ukupnom dozom od 150 J/cm2) i s 585 nm-PDL- PDT-om (nastavkom od 7 mm, dozom od 10 J/cm2, trajanjem pulsa od 10 ms, s 10 % preklapanja i s tri prolaza uz hlađenje hladnim zrakom).
Primarni ishod istraživanja je učinkovitost, odnosno potpuna regresija BCC-a u 3. i 12. mjesecu nakon intervencija. Sekundarni ishodi su usporedba razine boli tijekom PDL-PDT-a s boli tijekom kPDT-a te kozmetskog učinka (procjenjenog od zasljepljenog ispitivača) u 12. mjesecu nakon intervencija primijenjenih na istim bolesnicima s višestrukim BCC-ima (intraindividualna studija). Analiziran je i utjecaj veličine tumora te lokalizacije tumora na učinkovitost PDL-PDT-a i kPDT-a.
Nije bilo značajnih razlika u terapijskom učinku između dva tretmana (P = 0,285). Potpuna regresija BCC-a nakon 3-mjesečnog praćenja vidjela se u 79 % BCC-a tretiranih kPDT-om i 74 % BCC-a tretiranih PDL-PDT-om. U 12. mjesecu potpuna regresija BCC-a tretiranih kPDT-om bila je 75 % (95 % CI 0,55-0,89) u usporedbi s 59 % (95 % CI 0,41-0,75) za područja tretirana PDL-PDT-om. Obje terapije pokazuju niske prosječne vrijednosti boli: 1,7 za kPDT i 2,6 za PDL-PDT (P = 0,049) te sličan kozmetski učinak (P = 0,763).
Zaključno, jednokratno liječenje s tri prolaza PDL-PDT-om djelotvorno je u liječenju niskorizičnih BCC-a, ali je stopa recidiva viša nego u konvencionalnog PDT-a. PDL-PDT je povezan s niskom razinom boli, ima slične kozmetske prednosti kao kPDT, ali zahtijeva znatno kraće vrijeme liječenja te je prikladan za liječenje bolesnika s višestrukim BCC-ima.
 
SUMMARY
“Comparison of pulsed-dye laser-mediated photodynamic therapy and conventional photodynamic therapy in the treatment of multiple basal cell carcinomas”
Conventional photodynamic therapy (kPDT) is used in the treatment of low risk basal cell carcinomas (BCC). Conventional PDT involves the activation of photosensitizer with visible red light to produce reactive oxygen species that selectively destroy the tumour cells. Pulsed Dye Laser (PDL) induces mild but noticeable photodynamic response. PDT can be a time-consuming procedure. Multiple low-risk BCCs could be treated with PDL as the source of light for PDT (PDL-PDT), as this requires significantly less time.
In this prospective, controlled, intra-individual, investigator-blinded study we compared a single treatment of PDL-PDT with kPDT for BCCs in terms of efficacy, aesthetic outcome, and pain in patients with multiple BCCs. It was conducted on 15 patients with 62 BCCs. The BCCs on an individual patient were divided into two similarly-sized groups and treated with kPDT and PDL-PDT. Primary outcomes were complete BCC regression at months 3. and 12. Secondary outcomes were pain immediately after treatment, aesthetic outcome, evaluated by a blinded investigator and influence of tumor size and tumor localization on the efficacy of PDL-PDT and kPDT.
The study showed that a single treatment with PDL-PDT is effective in clearing BCCs, but the recurrence rate is higher than in case of conventional PDT. PDL-PDT is associated with low treatment related pain and has similar cosmetic advantages.
 
 
  Ispiši stranicu