Anita Novak

Ime i prezime: dr. sc.  NOVAK ANITA dr. med.
 
Naslov disertacije: „KLINIČKE I MIKROBIOLOŠKE KARAKTERISTIKE Clostridium difficile INFEKCIJA U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU SPLIT“
 
Mentorica:  prof. dr. sc.TONKIĆ MARIJA
 
Datum obrane: 23.9.2015
 
Kvalifikacijski znanstveni radovi za doktorsku disertaciju:
 
Anita Novak, Patrizia Spigaglia, Fabrizio Barbanti, Ivana Goic-Barisic,
Marija Tonkic. First clinical and microbiological characterization of Clostridium
difficile infection in a Croatian University Hospital. Anaerobe. 2014 Dec;30:18-23
IF (JCR 2014) 2.479
 
Sažetak:
C. difficile je najznačajniji uzročnik bolničkih postantibiotskih proljeva u razvijenom
svijetu. U ovom istraživanju, analizirana je klinička i molekularno-mikrobiološka
osnova C. difficile infekcija u KBC Split.
U razdoblju od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2011., testirano je ukupno 493
uzorka proljevaste stolice pacijenata s kliničkom sumnjom da boluju od CDI i zahtjevom
za testiranje na prisustvo C. difficile toksina A i B u stolici. Ukupno su identificirane 54
primarne epizode CDI. Trideset i jedan pacijent (57,4 %) je bolovao od teških osnovnih
bolesti, a 19 pacijenata (35,2 %) je imalo kirurški zahvat prije nastanka CDI. Trideset i
sedam pacijenata (72,5 %) je razvilo tešku kliničku sliku CDI, a ponavljajuće infekcije je
imalo 11,7 % pacijenata. Nije zabilježen niti jedan slučaj epidemije u vremenu praćenja.
Od 54 izolirana toksigena soja C. difficile, 50 ih je bilo dostupno za PCRribotipizaciju.
Ukupno je izolirano šesnaest različitih PCR-ribotipova, a najučestaliji
PCR-ribotipovi su bili 001 (27,8 %) i 014/020 (24,1 %). Izolirana su dva nova, u svijetu
nepoznata PCR-ribotipa (PRO2844 i PRO2845). Tešku CDI je uzrokovalo četrnaest različitih
PCR-ribotipova, uključujući i novoizolirane sojeve. PCR-ribotipovi 001 i 014/020
su uzrokovali većinu ovih infekcija.
Dvadeset tri izolata su bila otporna na barem jedan testirani antibiotik. Većina otpornih
izolata pripada PCR-ribotipovima 001 i 014/020. Nije dokazana statistički značajna
povezanost različitih PCR-ribotipova i nastanka teške CDI, ponavljajućih CDI ili određenog
obrasca otpornosti na antibiotike. Ipak, 15 teških CDI (40,5 %) su uzrokovali
izolati otporni na kinolone. Učestalost izolata otpornih na kinolone je bila značajno veća
u pacijenata koji su primali kinolone prve i druge generacije prije nastanka CDI. Među
otpornim izolatima, tri (13,0 %) su bila MDR.
Statistička analiza, s namjerom utvrđivanja povezanosti dobi, spola, premedikacije,
akutnih i kroničnih bolesti te laboratorijskih parameterara s nastankom teške i ponavljajućih
CDI, pokazala je značajnu povezanost nastanka teške CDI i liječenja trećom generacijom
cefalosporina prije nastanka CDI, zloćudnih bolesti i prethodnih kirurških operacija.
Pažljivom kontrolom propisivanja cefalosporinskih antibiotika mogao bi se spriječiti
nastanak teške kliničke slike u kirurških i onkoloških pacijenata.
  Ispiši stranicu