Upisi 2020/2021


NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KLINIČKA MEDICINA UTEMELJENA NA DOKAZIMA
 
Uvjeti upisa:

- završen medicinski ili drugi fakultet iz područja biomedicine i zdravstva ili fakultet iz srodnih područja
- prosjek ocjena na studiju >3,5
- kratki plan istraživanja za doktorski rad
- popis objavljenih znanstvenih radova, uključujući i sudjelovanje na kongresima

Prijave se podnose na ispunjenom obrascu za prijavu (doc)

Prijava treba sadržavati:

- životopis
- preslik osobne iskaznice
- ovjerenu presliku diplome
- prijepis ocjena s prosjekom
- kratki plan istraživanja za doktorski rad (tema, pozadina istraživanja, metodologija, 1-3 stranice, Obrazac 1), izjavu potencijalnog mentora (Obrazac 2)
- popis objavljenih znanstvenih radova te ispis istih kao dokaz autorstva
- potvrdnica o sudjelovanju na kongresima
- dokaz o poznavanju engleskog jezika
- pristupnici koji su studij završili u inozemstvu dužni su, zajedno s ostalom dokumentacijom i do kraja roka za podnošenje prijava, dostaviti Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, nakon postupka koji se pokreće putem Ureda na Sveučilištu u Splitu.
 
Sa svim prijavljenim kandidatima održat će se strukturirani razgovor, u vrijeme koje će biti objavljeno na mrežnim stranicama Fakulteta.

Nepristupanje razgovoru ima eliminacijski karakter.
 
Broj slobodnih mjesta: 10
 
Jezik: hrvatski ili engleski, ovisno o potrebi
 
Visina školarine: 20.000,00 kuna godišnje
 
Rok za podnošenje prijava na natječaj: 31. listopada 2021.
 
Dokumentaciju uputiti isključivo poštom na adresu: Medicinski fakultet u Splitu, Služba za znanost, poslijediplomsku nastavu i trajnu medicinsku izobrazbu, Šoltanska 2, 21000 Split.

Prijavom na natječaj smatra se da je kandidat dao svoju privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za rezultate natječaja.
 
Detaljnije informacije: Služba za znanost, poslijediplomsku nastavu i trajnu medicinsku izobrazbu:
 
e-mail: phd@mefst.hr
 
Ines Matutinović, mag. iur.
tel.: 021 557 916
E-mail: ines.matutinovic@mefst.hr
 
Julija Pušić, dipl. iur.
tel.: 021 557 816
E-mail: julija.pusic@mefst.hr Ispiši stranicu