Upisi 2019/2020

S v e u č i l i š t e  u  S p l i t u
                                                                                                                                                                   
MEDICINSKI FAKULTET

 
objavljuje
                                                                                                                                                                        
N A T J E Č A J

 
ZA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI PROGRAM
KLINIČKA MEDICINA UTEMELJNA NA DOKAZIMA
 

Uvjeti upisa:
- završen medicinski ili drugi fakultet iz područja biomedicine i zdravstva ili fakultet iz srodnih područja
- kratki plan istraživanja za doktorski rad (tema, pozadina istraživanja, metodologija, 1-3 stranice, Obrazac 1), izjava potencijalnog mentora (Obrazac 2)
- popis objavljenih radova (uključujući i sudjelovanje na kongresima)
- prosjek ocjena na studiju ≥ 3,5

Prijava treba sadržavati: 
- ovjerenu presliku diplome
- uvjerenje o položenim ispitima (prijepis ocjena), uvjerenje o prosjeku ocjena studija
- dokaz o poznavanju engleskog jezika
- kratki plan istraživanja za doktorski rad (tema, pozadina istraživanja, metodologija, 1-3 stranice, Obrazac 1 ), izjavu potencijalnog mentora (Obrazac 2 )
- detaljnu listu znanstvenih publikacija i ispis istih kao dokaz autorstva
- životopis
- ispunjen obrazac za prijavu (doc)
 
Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu dužni su prije upisa dostaviti rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije:

Obrazac za akademsko priznavanje (doc)
 
Broj slobodnih mjesta: 20
 
Jezik na kojem će se održavati nastava: hrvatski ili engleski, ovisno o potrebi
 
Visina školarine: 20.000,00 kuna godišnje (trogodišnji studij)
 
Rok za podnošenje prijava na natječaj: do 30. rujna 2019.

Dokumentaciju uputiti poštom na adresu: Medicinski fakultet u Splitu, Služba za znanost, poslijediplomsku nastavu i stalno medicinsko usavršavanje, Šoltanska 2, 21000 Split.
 
 
Detaljnije informacije: Služba za znanost, poslijediplomsku nastavu i stalnu medicinsku izobrazbu:
 
Ines Matutinović, mag. iur.
tel.: 021 557 916
E-mail: ines.matutinovic@mefst.hr
 
Julija Pušić, dipl. iur.
tel.: 021 557 816
E-mail: julija.pusic@mefst.hr Ispiši stranicu