Natječaj za upis

Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
 
objavljuje

N A T J E Č A J
 
za ak. god. 2024./2025.
ZA DOKTORSKI STUDIJ
"BIOLOGIJA NOVOTVORINA"
 

Uvjeti upisa:

- završen (sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili sveučilišni specijalistički studij) medicinski ili drugi fakultet iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo ili fakultet iz srodnih područja
- prosjek ocjena na studiju jednako ili iznad 3,5

Prijava treba sadržavati:

- ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu
- dokaz o poznavanju engleskog jezika
- ovjereni prijepis i prosjek ocjena studija
- pisanu izjavu o razlozima za upis na doktorski studij (opisati znanstveni interes i navesti osnovne informacije o potencijalnom planu istraživanja)
- životopis
- rodni list
- presliku osobne iskaznice
- preslik domovnice
- ispunjeni obrazac za prijavu  koji se nalazi na stranicama Doktorske škole
(http://www.mefst.unist.hr/studiji/doktorska-skola/52)
- pristupnici koji su studij završili u inozemstvu dužni su  dostaviti rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.  Sve potrebno za pokretanje ovoga postupka na Sveučilištu u Splitu, nalazi se na linku: https://www.unist.hr/studiji-i-nastava/dokumenti?EntryId=399#file-list

Zatraženi preslici osobnih dokumentata pristupnika dostavljaju se isključivo radi provođenja natječaja i koristit će se jedino u tu svrhu te svaki pristupnik prijavom na natječaj ujedno daje i privolu u tu svrhu.
 
Ostali uvjeti:

- svi kandidati trebaju pristupiti strukturiranom razgovoru
-  razgovori s kandidatima bit će održani prema rasporedu u uredovno vrijeme koje će biti objavljeno na mrežnim stranicama Fakulteta.

Prijavom na ovaj natječaj smatra se da je  kandidat dao svoju privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za realizaciju natječaja.

Broj slobodnih mjesta: 20

Godišnja školarina: 2.700,00 EUR (studij traje 3 godine). Školarinu za svaku godinu, treba uplatiti u cijelosti prije upisa, a o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni. 

Rok za podnošenje prijava na natječaj: 10. rujna 2024.

Prijavu slati na adresu:
Medicinski fakultet u Splitu, Služba za znanost, poslijediplomsku nastavu i međunarodnu suradnju
Šoltanska 2A, 21000 Split. 

Ispiši stranicu