Danka Đevenica

Danka Đevenica

Naslov disertacije: „ANALIZA LEUKOCITNIH BILJEGA CD15S I CD11B U KRVI ŠTAKORA, TE GLIKOSFINGOLIPIDA CD77 I GLIKOFOSFOPROTEINA CD34 U BUBREZIMA, SRCU I PLUĆIMA ŠTAKORA U HIPERBARIČNIM UVJETIMA”
Mentor: doc. dr. sc. Vedrana Čikeš Čulić
Datum obrane: 27. lipnja 2017.
Puni tekst disertacije nije u repozitoriju knjižnice.

Kvalifikacijski znanstveni radovi za doktorsku disertaciju:
Devenica D, Markotic A, Rezic-Muzinic N, Jelaska I, Zemunik T, Delic H, Culic VC. Hyperbaric environment up-regulates CD15s expression on leukocytes, down-regulates CD77 expression on renal cells and up-regulates CD34 expression on pulmonary and cardiac cells in rat. Iran J Basic Med Sci. 2016;19(8):821-828.

Devenica D, Cikes Culic V, Vuica A, Markotic A. Biochemical, pathological and oncological relevance of Gb3Cer receptor. Med Oncol 2011; Suppl 1:S675-84. Ispiši stranicu