Pretražite novosti:

Protokol posudbe i vraćanja knjiga u Knjižnicu Medicinskog fakulteta u Splitu

Protokol posudbe i vraćanja knjiga u Knjižnicu Medicinskog fakulteta u Splitu
Posudba knjiga

- Radi sprječavanja moguće početne navale studenata, zadužuju se studentski predstavnici da od svojih kolega na godini prikupe sve zahtjeve za knjigama te zahtjev dan unaprijed dostave elektroničkom poštom na adrese: ana.utrobicic@mefst.hr i linda.ivas@mefst.hr.

- Zahtjev treba sadržavati kronološki popis studenata koji su zatražili knjige i naslove traženih knjiga. Kronološki je popis važan zbog toga što se može dogoditi da studenti zatraže više knjiga nego što ih Knjižnica trenutno ima u fondu.

- Sljedećega dana djelatnice Knjižnice obrađuju zaprimljene zahtjeve te pripremaju i unaprijed zadužuju zatražene knjige.

- Ako Knjižnica trenutno ne raspolaže zatraženim brojem knjiga, djelatnice Knjižnice će obavijestiti studentskoga predstavnika koji studenti mogu doći preuzeti knjigu, a prema dostavljenom kronološkom redu.

- Ako Knjižnica trenutno uopće ne raspolaže zatraženim knjigama, djelatnice Knjižnice će obavijestiti studentskoga predstavnika o tome tako da studenti ne dolaze bez potrebe.

- Zadužene i imenima studenata označene knjige preuzimaju se u Knjižnici od unaprijed utvrđenoga sata po rasporedu preuzimanja knjiga.

- Studenti tijekom određenoga razdoblja ulaze jedan po jedan u Knjižnicu i preuzimaju knjige zadužene na njihovo ime. Time se izbjegava dulje zadržavanje studenata u malom ulaznom prostoru Knjižnice.

- Studenti moraju koristiti zaštitne maske te obvezno dezinficirati ruke prilikom ulaska u Knjižnicu.

- Knjige koje se ne preuzmu na vrijeme bit će razdužene i neće se moći posuditi bez ponovne narudžbe.
 
Vraćanje posuđenih knjiga

- Posuđene knjige studenti vraćaju tako da ih odlože na za to namijenjeno i jasno obilježeno mjesto (knjižnična kolica) na glavnom ulazu Fakulteta prema rasporedu kojega će dobiti od predstavnika godine.

- Studenti knjige odlažu jedan po jedan, vodeći računa o održavanju propisanog razmaka među sobom.

- Svaka vraćena knjiga treba sadržavati ime i prezime te broj mobitela (ili adresu e-pošte) korisnika kako bi ih djelatnice Knjižnice mogle kontaktirati u slučaju potrebe. Potrebni podatci, napisani na komadu papira, umeću se odmah iza naslovne korice knjige.

- Nakon određenoga roka, djelatnice Knjižnice unose kolica s vraćenim knjigama u Knjižnicu te ih spremaju na 72 sata u karantenu.

- Nakon proteka 72 sata knjige se razdužuju i smještaju na police te dalje posuđuju.

- Studentima koji trenutno ne mogu vratiti posuđene knjige zbog objektivnih okolnosti, produžuje se rok posudbe. Ispiši stranicu