Pretražite novosti:

Poziv za podnošenje prijava za izbor na položaj pročelnika katedre

Poziv za podnošenje prijava za izbor na položaj pročelnika katedre
Fakultetsko vijeće je na svojoj 11. redovitoj sjednici održanoj 23. rujna 2021. odlučilo o pokretanju postupka izbora pročelnika svih katedri kojima mandat “vršitelja dužnosti” prestaje 30. rujna 2021., a za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2023. te svim nastavnicima, zaposlenicima Fakulteta u znanstveno-nastavnim zvanjima upućuje
 
P O Z I V

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA IZBOR NA POLOŽAJ PROČELNIKA KATEDRE
 
Uz prijavu kandidat prilaže program rada za predstojeće mandatno razdoblje, s osvrtom na razvoj nastave i znanosti, kao i prikaz svojih znanstveno-nastavnih aktivnosti u posljednje dvije godine.
Poseban osvrt potrebno je dati na kadrove kroz detaljni prikaz sadašnjega stanja (broj zaposlenika i vanjskih suradnika) i projekciju optimalnog broja suradnika i nastavnika (iskazanih u FTE-u) u odnosu na nastavni program kolegija koji se izvode u okviru katedre.
 
Dosadašnji pročelnici katedri koji se kandidiraju za sljedeći mandat podnose i izvješće o dosadašnjem radu.
 
Svoju prijavu za izbor na položaj pročelnika katedre kandidati mogu uputiti dekanu do 30. rujna 2021., bilo osobno ili putem pošte.

POPIS KATEDRI koje biraju pročelnika katedre za mandatno razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2023.:

1. IMUNOLOGIJA I MEDICINSKA GENETIKA

2. NUKLEARNA MEDICINA

3. DERMATOVENEROLOGIJA

4. ORALNA MEDICINA I PARODONTOLOGIJA

5. ENDODONCIJA I RESTAURATIVNA DENTALNA MEDICINA

6. ORALNA KIRURGIJA

7. ORTODONCIJA Ispiši stranicu