Pretražite novosti:

Oglas za podnošenje prijava za izbor na položaj predstojnika zavoda

Oglas za podnošenje prijava za izbor na položaj predstojnika zavoda
Fakultetsko vijeće je na svojoj 11. redovitoj sjednici održanoj 23. rujna 2021. odlučilo o pokretanju postupka izbora predstojnika Zavoda za integrativnu fiziologiju za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2023. te svim nastavnicima, zaposlenicima Fakulteta u znanstveno-nastavnim zvanjima upućuje
 
O G L A S

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA IZBOR NA POLOŽAJ PREDSTOJNIKA ZAVODA
 
I. Ovim OGLASOM pokreće se postupak izbora predstojnika Zavoda za integrativnu fiziologiju.
 
II. Imenuje se stručno povjerenstvo za provođenje postupka izbora (dalje: Povjerenstvo):
  • prof. dr. sc. Darko Modun
  • prof. dr. sc. Marko Ljubković
  • izv. prof. dr. sc. Joško Božić.
 
III. Zadaća je Povjerenstva pribaviti prethodno mišljenje dekana o programima pristupnika i predložiti Fakultetskom vijeću predstojnika zavoda.
 
IV. Pristupnik za izbor na funkciju predstojnika zavoda, koji mora biti nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju, podnosi svoj program rada Povjerenstvu do 30. rujna 2021., bilo osobno ili putem pošte. Ispiši stranicu