Pretražite novosti:

Odluka o promjeni organizacije nastave u prostorima Fakulteta

Odluka o promjeni organizacije nastave u prostorima Fakulteta
SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
Klasa: 003-05/20-0310001
Ur. broj: 2181-198-01-01-0162

Na temelju članka 43. Statuta Medicinskog fakulteta u Splitu (u daljnjem tekstu Fakultet), Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja KLASA:810-06/2001/7 URBROJ:511-01-300-20-199, donesene dana 25. listopada 2020. godine, od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, dekan nakon sjednice dekanskog kolegija donosi dana 27. listopada 2020. godine sljedeću
 

ODLUKU (pdf)
 

1 . U skladu s razvojem i širenjem epidemije bolesti COVID -19 uzrokovane virusom SARSCoV-2, kao i Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donesene dana 25. listopada 2020. godine i podizanja sigurnosnih mjera na višu razinu, mijenja se organizacija nastave u prostorima Fakulteta i to na način da se na svim studijskim programima gdje nije moguće ispoštovati preporuke o držanju distance u zatvorenom prostoru sva predavanja i seminari do daljnjeg rade na daljinu (online) u platformi Moodle/Merlin ili u realnom vremenu u platformi Teams.

2. S obzirom na specifičnost studijskih programa na Medicinskom fakultetu, sve kliničke vježbe kao i pretkliničke vježbe na svim studijskim programima izvode se kontaktno uz poštivanje propisanih protuepidemijskih mjera i protokola zdravstvenih ustanova uz preporuku skraćenja vremenskog trajanja vježbi.

3. Studenti i zaposlenici su obavezni nositi maske u svim zatvorenim prostorijama Fakulteta kao i u neposrednoj okolini zgrade Fakulteta na otvorenom prostoru.

4. Ova Odluka Stupa na snagu danom donošenja te se objavljuje na Oglasnoj ploči mrežne stranice Fakulteta te traje do opoziva.

Dekan
prof. dr. sc. Ante Tonkić Ispiši stranicu